ΚΕΕΛΠΝΟ: Προκήρυξη θέσεων εργασίας

Δείτε στον παρακάτω σύνδεσμο την προκήρυξη:

ΚΕΕΛΠΝΟ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ PHILOS_ΝΗΣΙΑ_10-7-2017