ΚΕΕΛΠΝΟ: Ανακοίνωση για Πρόσληψη Ιατρικού και Νοσηλευτικού Προσωπικού με Σύμβαση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου

Κάντε κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο:

ΚΕΕΛΠΝΟ Ανακοίνωση για πρόσληψη ιατρικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για ΜΕΘ – ΜΕΝΝ -ΜΑΦ

Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων/δικαιολογητικών: Τρίτη 23 Φεβρουαρίου 2016, ώρα 14:00