Ενημερωτικό υλικό για τον αιμορραγικό πυρετό Κριμαίας – Κονγκό

ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΚΟΣ ΠΥΡΕΤΟΣ ΚΡΙΜΑΙΑΣ – ΚΟΝΓΚΟ