Ενημέρωση για τη γρίπη

Στις 21 Φεβρουαρίου το ΚΕΕΛΠΝΟ εξέδωσε Δελτίο τύπου με θέμα “Ενημέρωση για τη γρίπη”. Σύμφωνα με αυτό η χώρα βρίσκεται σε φάση υψηλής δραστηριότητας της γρίπης και αναμένεται να συνεχιστεί η εμφάνιση σοβαρών κρουσμάτων.
Εκτός των άλλων συστήνεται ιδιαιτέρως ο εμβολιασμός του ιατρονοσηλευτικού προσωπικού με κύριο στόχο την προστασία των ασθενών τους.

Διαβάστε το δελτίο τύπου