Όλοι μαζί σε ένα κοινό μέτωπο κατά της πανδημίας COVID-19

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 Αρ. πρωτ.: 6383/16-11-2020

Θέμα: «Όλοι μαζί σε ένα κοινό μέτωπο κατά της πανδημίας COVID-19»

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιατρικού Συλλόγου Πατρών επισημαίνει ότι οι υγειονομικοί κανόνες που έχουν θεσπιστεί λόγω των εκτάκτων συνθηκών και έχουν επιβληθεί λόγω της πανδημίας COVID-19 επιβάλλουν την πλήρη συμμόρφωση όλων στα μέτρα ατομικής προστασίας και κοινωνικής αποστασιοποίησης, με αποφυγή συγκεντρώσεων πληθυσμού για οποιονδήποτε λόγο.

Σε σχέση με τη διαχείριση της κρίσης δηλώνουμε ικανοποίηση για την έναρξη εξέτασης του γονιδιώματος του ιού, στα λύματα της πόλης.

Επιμένουμε στο αίτημα επαναλειτουργίας του πρώην Νοσοκομείου Νοσημάτων Θώρακος για απλή νοσηλεία περιστατικών COVID-19.

Ζητούμε άμεσες προσλήψεις μόνιμου προσωπικού στο ΕΣΥ με ταχείες διαδικασίες και ενίσχυση της ΠΦΥ.

Σε αυτή την κρίσιμη στιγμή, ζητούμε τη συνδρομή όλων των συναδέλφων ιατρών στις δομές του δημόσιου συστήματος υγείας, με πνεύμα αγαστής συνεργασίας και συστράτευσης, επ’ωφελεία της δημόσιας υγείας, της κοινωνίας και της προστασίας της ανθρώπινης ζωής.

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο,

Η Πρόεδρος          Ο Αντιπρόεδρος       Ο Γραμματέας

 

Άννα Μαστοράκου Γεώργιος Σκρουμπής Γεώργιος Πατριαρχέας

 

Δελτίο τύπου – Όλοι μαζί σε ένα κοινό μέτωπο κατά της πανδημίας COVID-19