Ψήφισμα Ιατρικού Συλλόγου Πατρών περί συμπαράστασης και στήριξης της προσπάθειας για την συνέχιση της λειτουργίας του Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας ΑΤΕΙ Πάτρας

ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

 Συμπαράστασης και στήριξης της προσπάθειας για την συνέχιση της λειτουργίας του Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας ΑΤΕΙ Πάτρας.

Αρ. Πρωτ.: 7515/30-6-2016

 

Σε μια δύσκολη εποχή – εποχή της κρίσης – έρχεται να καταργηθεί και ένα Τμήμα στο ΑΤΕΙ Πάτρας, που έχει άμεση συσχέτιση με τα προβλήματα που τόσο ταλανίζουν τους συνανθρώπους μας.

Το Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας από το 1974 (πρώην ΚΑΤΕΕ – μετέπειτα ΤΕΙ – σήμερα ΑΤΕΙ) προσέφερε τις γνώσεις και κατάρτισε επαγγελματίες Κοινωνικούς Λειτουργούς.

Τα προβλήματα πολλά και δύσκολα: οικονομική ανέχεια, διάλυση σχέσεων, έλλειψη κοινωνικών δομών, κοινωνική απομόνωση, ψυχικά προβλήματα που συνεχώς αυξάνονται.

Σημαντικό το έργο των σπουδαστών του Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας που με την επιστημονική τους τεκμηρίωση και την άριστη κατάρτισή τους εκπαιδεύτηκαν εργαστηριακά και προσέφεραν, με τη στήριξη των καθηγητών τους, στις δομές της Περιοχής μας με τις σύγχρονες και καινοτόμες ιδέες τους και την όρεξη για εργασία. Η έλλειψη μόνιμου προσωπικού στους δημόσιους κυρίως φορείς, συχνά έρχεται να αντισταθμίζεται μέσω της παρουσίας και της πρακτικής άσκησης των σπουδαστών του Τμήματος.

Ιδιαίτερα στον ευαίσθητο κοινωνικά Τομέα της Υγείας οι επαγγελματίες Κοινωνικοί Λειτουργοί αλλά και οι σπουδαστές έχουν υπεύθυνο και ενεργό ρόλο σε όλους τους φορείς παροχής Υγείας  με σημαντικό έργο στη στήριξη και αποκατάσταση: των ανασφαλίστων και οικονομικά αδυνάτων, των ηλικιωμένων, των ατόμων με αναπηρία, των ψυχικά ασθενών, των κακοποιημένων ατόμων, των μεταναστών και των  εν γένει ευάλωτων κοινωνικά ομάδων.

Το Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας του ΑΤΕΙ Πάτρας, πέραν του εκπαιδευτικού έργου του συνέβαλε μέσω συνεργασιών με κοινωνικούς φορείς στην ευαισθητοποίηση του κοινού και την ενημέρωση των επαγγελματιών πάνω στα σύγχρονα προβλήματα και στις λύσεις που απαιτούνται. Παρότι τα τελευταία χρόνια απασχολεί μόλις 3 άτομα μόνιμο εκπαιδευτικό προσωπικό και 5 πανεπιστημιακούς υποτρόφους, με ζήλο και συνέπεια κατάφεραν ενδεικτικά μόνο για το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015 να εκπαιδεύσουν εργαστηριακά 477 σπουδαστές σε 36 φορείς της πόλης μας. Η απουσία – μελλοντικά – αν δεν υπάρξουν νεοεισαχθέντες, ανάλογου αριθμού σπουδαστών θα είναι ιδιαίτερα ζημιογόνος για τις Υπηρεσίες και τους φορείς άσκησης Κοινωνικής Πολιτικής.

Ο Ιατρικός Σύλλογος Πατρών συμπαρίσταται και στηρίζει την προσπάθεια για την συνέχιση λειτουργίας του Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας ΑΤΕΙ Πάτρας με δεδομένη την κοινωνική αναγκαιότητα και την αποδεδειγμένη αξία του επιτελούμενου έργου του.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Πρόεδρος                              Ο Γραμματέας

Άννα Μαστοράκου               Γεώργιος Πατριαρχέας

Ψήφισμα ΙΣΠ – Συμπαράσταση και στήριξη της προσπάθειας για την συνέχιση της λειτουργίας του Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας ΑΤΕΙ Πάτρας