Υποχρέωση του ιατρού η έκφραση επιστημονικής άποψης

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αρ. Πρωτ.: 4642/25-8-2020

Θέμα: «Υποχρέωση του ιατρού η έκφραση επιστημονικής άποψης»

 

Η έκφραση επιστημονικής γνώμης και άποψης αποτελεί αναφαίρετο δικαίωμα του κάθε ιατρού. Καμία γραφειοκρατική τυπολατρία δε μπορεί να το θίξει, όπως και την αυτονόητη υποχρέωση προσφοράς στο κοινωνικό σύνολο το οποίο υπηρετούμε.

 

Η Πρόεδρος             Ο Αντιπρόεδρος          Ο Γραμματέας

Άννα Μαστοράκου Γεώργιος Σκρουμπής Γεώργιος Πατριαρχέας

 

Δελτίο τύπου – Υποχρέωση του ιατρού η έκφραση επιστημονικής άποψης.pdf