Το ΕΚΑΒ χρειάζεται όραμα και διαχρονική στήριξη

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 Αρ. Πρωτ.: 3132/18-7-2023

Το ΕΚΑΒ χρειάζεται όραμα και διαχρονική στήριξη

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΙΣΠ κατά την τοποθέτησή του, επί  της υπ’ αριθμόν (ΦΕΚ 132/5-7-2023 τΑ΄) έκδοσης της ΠΝΠ που αφορά στη στελέχωση του ΕΚΑΒ, αποφάσισε κατά πλειοψηφία ότι:

  1. Η ΠΝΠ αποτελεί προσωρινή λύση και όχι ουσιαστική προσέγγιση των μεγάλων διαχρονικών κενών που μαστίζουν το ΕΚΑΒ
  2. Απαιτείται η άμεση στελέχωση του  σε μόνιμο ιατρικό προσωπικό, διασώστες και διοικητικό προσωπικό. Η προσωρινή λύση των οδηγών από σώματα ασφαλείας ή ΟΤΑ, χωρίς την κατάλληλη εκπαίδευση θα πρέπει να θεωρείται βραχείας διάρκειας, μέχρις ότου ολοκληρωθούν οι μόνιμες προσλήψεις.
  3. Απαιτείται η άμεση μοριοδότηση και η ένταξη του επικουρικού εξειδικευμένου προσωπικού στη διαδικασία των μόνιμων προσλήψεων.
  4. Απαιτείται η αναλυτική χαρτογράφηση των αναγκών όπως διαμορφώνονται από τους υφιστάμενους υγειονομικούς σχηματισμούς.
  5. Απαιτείται ένα ενιαίο λειτουργικό επιχειρησιακό πλαίσιο με πληρώματα που θα αποτελούνται από άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, το οποίο θα κατέχει τις κατάλληλες πιστοποιήσεις.
  6. Να αποφεύγονται επώδυνες μετακινήσεις που αποδυναμώνουν λειτουργικές μονάδες.
  7. Απαιτείται ο εκσυγχρονισμός του Οργανισμού του ΕΚΑΒ.
  8. Απαιτείται ο διαρκής εκσυγχρονισμός των οχημάτων του ΕΚΑΒ.

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο,

Η Πρόεδρος           Ο Γραμματέας

 

Άννα Μαστοράκου Γεώργιος Πατριαρχέας