Το ΔΣ του ΙΣΠ εκφράζει την υποστήριξή του στο ΚΕΘΕΑ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αρ. Πρωτ.: 5899/25-10-2019

Θέμα: «Το ΔΣ του ΙΣΠ εκφράζει την υποστήριξή του στο ΚΕΘΕΑ»

 

Το ΚΕΘΕΑ (Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων) είναι για 37 χρόνια ο βασικός φορέας για την απεξάρτηση από χρήση ναρκωτικών  και άλλες εξαρτήσεις (τζόγος, αλκοόλ, διαδίκτυο). Η προσφορά του με δωρεάν υπηρεσίες είναι αναγνωρισμένη από το σύνολο της κοινότητας της χώρας αλλά και διεθνώς. Στην Πάτρα και στην περιοχή το ΚΕΘΕΑ –Οξυγόνο έχει συμβάλει όχι μόνο στην απεξάρτηση εκατοντάδων νέων αλλά και στην κοινωνική επανένταξη, στην πρόληψη και γενικά στον αγώνα κατά των ναρκωτικών.

Όλα αυτά τα χρόνια το ΚΕΘΕΑ έχει μια εύρυθμη και απόλυτα δημοκρατική,  ορθή λειτουργία χάρις στον αυτοδιοικούμενο χαρακτήρα του. Η διοίκησή του εκλέγεται από την Γενική συνέλευση των εργαζομένων, θεραπευόμενων και γονέων και τα μέλη του Δ.Σ. είναι εθελοντές (άμισθοι).

Η κυβέρνηση έρχεται ξαφνικά και καταργεί το αυτοδιοίκητο του ΚΕΘΕΑ με Προεδρικό διάταγμα. Στο εξής το Δ.Σ. του φορέα θα διορίζεται από τον υπουργό υγείας και τα μέλη του θα είναι έμμισθα. Η κίνηση αυτή αποκόπτει τη διοίκηση του φορέα από τους ανθρώπους που ουσιαστικά ενδιαφέρονται για την λειτουργία του (θεραπευόμενοι, γονείς, εργαζόμενοι) και προφανώς είναι μια κίνηση που έχει στόχο το ίδιο το ΚΕΘΕΑ, τη φιλοσοφία του, τον ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα του, το δωρεάν των υπηρεσιών του.

Το  ΔΣ του ΙΣΠ, σε μία περίοδο που τα δικαιώματα των νέων ανθρώπων υποβαθμίζονται,  που όλο και περισσότεροι νέοι εμπλέκονται στη χρήση ουσιών αλλά και τις άλλες επικίνδυνες εξαρτήσεις, δεν μπορεί να μην βρεθεί μπροστά στην προσπάθεια να συνεχίσει το ΚΕΘΕΑ να προσφέρει τις πολύτιμες υπηρεσίες  του. Εκφράζουμε την υποστήριξή μας στο ΚΕΘΕΑ και στο μοντέλο λειτουργίας του, που θέτει στο επίκεντρο τους ίδιους τους εξυπηρετούμενους και διασφαλίζει συμμετοχικότητα, διαφάνεια και λογοδοσία, με το δημοκρατικά εκλεγμένο από τη βάση εθελοντικό Διοικητικό του Συμβούλιο.

Το  ΔΣ καλεί την κυβέρνηση να αποσύρει την πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου του  ΚΕΘΕΑ και να συνεχίσει η διοίκησή του να εκλέγεται από την Γενική Συνέλευση των εργαζομένων, θεραπευόμενων και γονέων ως άμισθα μέλη του Δ.Σ.  Να μην αλλοιωθεί το θεραπευτικό του μοντέλο, με αρνητικό αντίκτυπο στο έργο της απεξάρτησης και της επανένταξης στην κοινωνία. Να ενισχυθεί η δράση του, να έχει επαρκή χρηματοδότηση και το αναγκαίο μόνιμο προσωπικό.

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο,

Η Πρόεδρος             Ο Αντιπρόεδρος             Ο Γεν. Γραμματέας

 

Άννα Μαστοράκου        Γεώργιος Σκρουμπής     Γεώργιος Πατριαρχέας