Σκανδαλωδώς ανεξόφλητες οι ληξιπρόθεσμες οφειλές των ΦΚΑ επτά χρόνια μετά!

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αρ. Πρωτ.:  5005/1-6-2017

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιατρικού Συλλόγου Πατρών εκφράζει την έντονη αγανάκτησή του για την αδιέξοδη κατάσταση σχετικά με την μη πληρωμή των ληξιπρόθεσμων οφειλών που εκκρεμούν από τα έτη 2010-2011, αψηφώντας τη νόμιμη υποχρέωση εκκαθάρισης και εξόφλησης αυτών από τον ΕΟΠΥΥ και τον ΕΦΚΑ μέχρι 30/06/2017, δυνάμει του άρθρου 52 του νόμου 4430/2016.

 Οι συστηματικές παλινωδίες αρμοδιοτήτων μεταξύ ΕΟΠΥΥ, ΕΦΚΑ και ελεγκτικού συνεδρίου έχουν φέρει τη διαδικασία εκκαθάρισης στα όρια αμφισβήτησης και πιθανής παραγραφής τους από την πολιτεία, εάν δεν αποδειχτεί τεκμηριωμένη όχληση.

 Ενδεικτικά, η διαδικασία που αφορά τον ΟΠΑΔ προχωράει με εξαιρετικά αργούς ρυθμούς από τον ΕΟΠΥΥ, o οποίος δεν έχει προβεί σε εκκαθάριση και συμψηφισμό του 10% των ιατρικών πράξεων και εργαστηριακών εξετάσεων των ετών 2012-2015 με το clawback / rebate, το ΤΑΠΟΤΕ έχει παγώσει οποιαδήποτε πληρωμή λόγω κωλύματος στο ελεγκτικό συνέδριο και για το ΕΤΑΑ δεν υπάρχει καμία διαδικασία διεκπεραίωσης των ληξιπρόθεσμων από τον ΕΦΚΑ. Βάσει της παραγράφου 4 του άρθρου 52 του Ν 4430/2016, τον προϋπολογισμό του ΕΦΚΑ θα βαραίνουν από 01/07/2017, οι εναπομείνασες υποχρεώσεις εκκαθάρισης των ληξιπρόθεσμων οφειλών.

 Λόγω της ατομικής φύσης των υφιστάμενων συμβάσεων, το ΔΣ του ΙΣΠ φέρει την υποχρέωση ενημέρωσης των μελών του που έχουν απαιτήσεις έναντι φορέων κοινωνικής ασφάλισης (ΦΚΑ) ότι η περαιτέρω διεκδίκηση των δεδουλευμένων ληξιπρόθεσμων ποσών πρέπει να διενεργηθεί ατομικά, προβαίνοντας στις νόμιμες δικαστικές ενέργειες.

Αποδείξεις όχλησης προς άρση της παραγραφής τους μπορούν να ζητηθούν από το Σύλλογο, ο οποίος έχει συντάξει αναλυτική μηνυτήρια αναφορά κατά παντός υπευθύνου το 2015 και πολλές εξώδικες διαμαρτυρίες.

 Τέλος, ανεξόφλητες παραμένουν οι δεδουλευμένες απαιτήσεις των ιατρών του ΕΟΠΥΥ που εκκρεμούν από το Δεκέμβριο του 2016, γεγονός που δημιουργεί εξαιρετικά μεγάλη οικονομική ασφυξία στα συμβεβλημένα ιατρεία που αγκομαχούν υπό το βάρος των δυσβάσταχτων εισφορών του ΕΦΚΑ.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο,

Η Πρόεδρος              Ο Αντιπρόεδρος          Ο Γραμματέας

 

Άννα Μαστοράκου  Γεώργιος Σκρουμπής  Γεώργιος Πατριαρχέας

Δελτίο τύπου – Σκανδαλωδώς ανεξόφλητες οι ληξιπρόθεσμες οφειλές των ΦΚΑ επτά χρόνια μετά!