ΠΦΥ: η ολοκληρωμένη φροντίδα των πολιτών δεν θα προέλθει από την επιχειρούμενη παγίδευση του ιατρικού κόσμου

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αρ. Πρωτ.: 5908/26-7-2017

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιατρικού Συλλόγου Πατρών μελέτησε το κατατεθέν νομοσχέδιο για την ΠΦΥ και ζητάει εκ νέου, την πλήρη απόσυρσή του, σύμφωνα με τις αποφάσεις που έχουν ληφθεί από τα κατά τόπους θεσμικά όργανα και από τη Γενική Συνέλευση του ΠΙΣ.

Το Υπουργείο Υγείας δεν υιοθέτησε καμία από τις πάγιες θέσεις του ιατρικού κόσμου, ενώ αντίθετα προσφέρει «ειδική» συλλογική σύμβαση-παγίδα με ΠΙΣ-ΙΣ, έχοντας σκοπό να εγκλωβίσει τους Συλλόγους στη μέγγενη της περικοπής του αριθμού των συμβάσεων στους ειδικούς ιατρούς, στη διαμεσολάβηση για εξασφάλιση της ελάχιστης κάλυψης ιατρού ανά ειδικότητα και για την άρση «κοινοπρακτικών λογικών» από τους ιατρούς, οι οποίοι αρνούνται να απασχολούνται με απαξιωτικούς όρους εργασίας.

Χωρίς να είναι γνωστοί οι όροι της σύμβασης, οι αμοιβές, το ωράριο ή οι υποχρεώσεις.

H υπογραφή συλλογικής σύμβασης απαιτεί πραγματική διαβούλευση με σεβασμό στις αδιαπραγμάτευτες κόκκινες γραμμές των θεσμικών οργάνων των ιατρών:

  • Γενική συλλογική σύμβαση
  • Πλήρης κατοχύρωση ιατρικού έργου (συνταγογράφηση, διαγνωστικές και θεραπευτικές υπηρεσίες, ιατρικές πράξεις και εξετάσεις, κλπ)
  • Απαγόρευση χορήγησης φαρμάκου χωρίς ιατρική συνταγή
  • Καθολική ελεύθερη πρόσβαση και επιλογή του ασθενούς σε όλο το φάσμα των υπηρεσιών ΠΦΥ
  • Πλήρης αξιοποίηση εξειδικευμένου ιατρικού προσωπικού της χώρας
  • Αξιοπρεπής αμοιβή κατά πράξη και περίπτωση του ιατρικού έργου
  • Όχι στο gate keeping
  • Ισότιμοι κανόνες μεταξύ δημόσιου / ιδιωτικού τομέα
  • Ενίσχυση προϋπολογισμού ΠΦΥ
  • Πλήρης χαρτογράφηση των υπαρκτών υγειονομικών αναγκών του πληθυσμού

Η φοροκαταιγίδα,  η ασφαλιστική επιδρομή, η στάση πληρωμών, ο εγκλωβισμός της ρευστότητας του ιατρικού κόσμου στο τραπεζικό σύστημα μέσω POS, η έλλειψη προοπτικής για τους νέους ιατρούς, η πενιχρή σύνταξη των πρεσβυτέρων ιατρών σκιαγραφούν ένα μελανό τοπίο, το οποίο απαιτεί υπέρβαση, όραμα και τόλμη για μία Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας που  θα προσφέρει αξιόπιστες ολοκληρωμένες υπηρεσίες προς όλους τους πολίτες της χώρας.

Η Πρόεδρος            Ο Αντιπρόεδρος         Ο Γραμματέας

 

Άννα Μαστοράκου Γεώργιος Σκρουμπής Γεώργιος Πατριαρχέας

Δελτίο τύπου – ΠΦΥ η ολοκληρωμένη φροντίδα των πολιτών δεν θα προέλθει από την επιχειρούμενη παγίδευση του ιατρικού κόσμου