Προτάσεις προς ΠΙΣ για τη σύσκεψη με τους Προέδρους των Ιατρικών Συλλόγων της Χώρας, το Σάββατο στις 6-7-2013

Προς τον Πρόεδρο και το Διοικητικό Συμβούλιο του ΠΙΣ,

 

Αξιότιμες κυρίες και κύριοι,

 

Εν όψει της προγραμματισμένης σύσκεψης του ΠΙΣ με τους Προέδρους των Ιατρικών Συλλόγων της Χώρας, το Σάββατο στις 06/07/2013, σας προτείνουμε μείζονα θέματα που χρήζουν άμεσης διεκπεραίωσης και επίλυσης:

 

 1. Άμεση διευθέτηση του νομικού ζητήματος που παρακωλύει την απόδοση των δεδουλευμένων εφημεριών των νοσοκομειακών γιατρών.
 2. Χρονοδιάγραμμα για άμεση απόδοση όλων των ληξιπρόθεσμων οφειλών των πρώην ταμείων προς τους ιδιώτες ιατρούς – προσφυγή στο ΣτΕ για την αντισυνταγματικότητα της νομοθεσίας περί «κουρέματος» των παλιών οφειλών.
 3. Ανάκληση του αντισυνταγματικού και καταστρεπτικού μέτρου του claw back που οδηγεί σε κατάρρευση πολλές ιδιωτικές δομές υγείας στον χώρο της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας. Με την ισοπεδωτική εφαρμογή του claw back επιβραβεύεται η τακτική των συνεργατών του ΕΟΠΥΥ που παραβιάζουν του νόμιμους όρους συνεργασίας και τιμωρούνται οι πάροχοι που προσφέρουν τίμιες υπηρεσίες προς τον Οργανισμό.
 4. Αναδρομική επαναφορά του κλιμακούμενου rebate ή του πλαφόν στο ύψος της αποζημίωσης των αιματολογικών και απεικονιστικών εργαστηριακών εξετάσεων αντίστοιχα. Κατάργηση της ασφαλιστικής τιμής λόγω ασυμβίβαστης διπλής εκπτωτικής πολιτικής.
 5. Επιβολή clawback μόνο σε ιδιωτικές δομές υγείας που επέδειξαν αντισυμβατική συμπεριφορά ή παράλογη αύξηση του κύκλου εργασιών.
 6. Ανάκληση της διαδικασίας αυτοαξιολόγησης εργαστηρίων από τον ΕΟΠΥΥ με επιμονή στην εφαρμογή των διατάξεων αδειοδότησης του ν. 4025 (εσωτερικός και εξωτερικός ποιοτικός έλεγχος).
 7. Πλήρης μηχανογραφικός έλεγχος με καθημερινή παρακολούθηση, ελεγκτικό μηχανισμό και παρέμβαση από το σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης από τον ΕΟΠΥΥ. Εφαρμογή διαγνωστικών και θεραπευτικών πρωτοκόλλων.
 8. Εφαρμογή απόφασης προηγούμενης Γενικής Συνέλευσης περί νομικών ενεργειών κατά παντός υπευθύνου για τις αντισυνταγματικές πολιτικές που εφαρμόζονται στο χώρο της υγείας, τις παραποιήσεις του προϋπολογισμού του ΕΟΠΥΥ και την έλλειψη διαφάνειας, ισονομίας και δικαιοσύνης στους όρους λειτουργίας του Οργανισμού.
 9. Απαιτητικό αίτημα προς τον ΕΟΠΥΥ όσον αφορά την απόδοση των τρεχουσών συμβατικών του υποχρεώσεων, με ισότιμη σταθερή ημερομηνία πληρωμής σε όλους τους παρόχους.
 10. Αναδιάρθρωση νοσοκομείων με τη συμβολή του ΠΙΣ και της ΟΕΝΓΕ.  Η οριζόντια και επομένως ανορθολογική περικοπή πόρων των νοσοκομείων, τα λάθη στη σύνταξη των νέων οργανισμών των νοσοκομείων που έχουν εξαφανίσει άκρως απαραίτητα τμήματα και κλινικές, οι επιστημονικά ανεδαφικές και επομένως μη ουσιαστικές συγχωνεύσεις Νοσοκομείων και κλινικών, σε συνδυασμό με τις συνταξιοδοτήσεις και το μακροχρόνιο «πάγωμα» διορισμών γιατρών που έχουν «κριθεί», οδηγούν σε υποχρηματοδότηση και υποστελέχωση των νοσοκομειακών μονάδων, υποβαθμίζουν και τελικά θέτουν σε κίνδυνο την περίθαλψη των Ελλήνων ασφαλισμένων.
 11. Ενίσχυση των σταθερών μονάδων του ΕΟΠΥΥ με προσωπικό και αναλώσιμα υλικά.

 

ΘΕΣΜΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ

 1. Πειθαρχικό δίκαιο:

  • Άρση του χρόνου παραγραφής των αδικημάτων,
  • αυστηροποίηση ποινών και μεγαλύτερη ευελιξία στην επιλογή αυτών.
  • Δικαιοδοσία πειθαρχικού ελέγχου στον Ιατρικό Σύλλογο όπου τελείται το αδίκημα.

 

 1. Αδειοδότηση:

  • επικαιροποίηση και αυστηροποίηση νόμου περί ιατρικής διαφήμισης,
  • τρόποι αντιμετώπισης και μη αποδοχής αμφιλεγόμενων εναλλακτικών τρόπων άσκησης ιατρικής
  • υποχρεωτική εγγραφή μετά από νομική ρύθμιση, σε Ειδικό Μητρώο Μελών όλων των γιατρών που ασκούν καθ’οιονδήποτε τρόπο, το ιατρικό επάγγελμα στην περιοχή ευθύνης άλλων Ιατρικών Συλλόγων, πέραν αυτού που είναι εγγεγραμμένοι, με σκοπό τον έλεγχό τους.
  • Δεν προβλέπεται διαδικασία στις περιπτώσεις συνεργασίας γιατρού μέλους άλλου Ιατρικού Συλλόγου με Ιδιωτικά Θεραπευτήρια, Διαγνωστικά Κέντρα κλπ και τι ισχύει για κάθε ιδιότητα αυτού (π.χ. γιατρός Ταμείου, μέλος ΔΕΠ, μέλος ΔΕΠ χειρουργικού τομέα κλπ)
  • Διασύνδεση της αδειοδότησης των Ιατρικών Συλλόγων με την έναρξη επαγγέλματος από την Εφορία ώστε να αποφευχθούν μη αδειοδοτημένα νέα ιατρεία.
  • Υποχρέωση των αρμόδιων Δ/νσεων Υγείας για άμεση γνωστοποίηση στους Ι.Σ. των περιπτώσεων χορήγησης βεβαιώσεων λειτουργίας προς Εργαστήρια, Ιδιωτικές Κλινικές, Διαγνωστικά Κέντρα κλπ της περιοχής του οικείου Συλλόγου και άμεση γνωστοποίηση των συνεργαζομένων ιατρών μη μελών του.
  • Αναλυτική διαδικασία ορισμού – προϋποθέσεων – όρων – δικαιωμάτων – υποχρεώσεων γιατρών ως Επιστημονικών Συνεργατών, Επιστημονικών Συμβούλων κ.α. σε ένα ιατρείο με οποιοδήποτε δικαιούχο (φυσικό ή νομικό πρόσωπο).
  • Νομική διαδικασία (συμβολαιογραφικό έγγραφο;) ορισμού ως Επιστημονικού Υπεύθυνου γιατρού σε ιατρείο που δικαιούχος είναι φυσικό πρόσωπο μη γιατρός.

 

 1. Νομοθετική ρύθμιση υποχρέωσης χορήγησης φαρμάκου αποκλειστικά και μόνο μετά από ιατρική συνταγή.

 

 1. Λογιστικός έλεγχος στο ΤΣΑΥ από το 2001 και μετά.

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Δημήτριος Τσάμης

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΑΤΡΑΣ               Άννα Μαστοράκου

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ        Γρηγόρης Πασπάτης

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ             Γιαννακόπουλος Κων/νος

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ            Κροκίδης Ξενοφώντας