Παρουσίαση του ΙΣΠ στην ημερίδα: “Επανασχεδιάζοντας την φαρμακευτική πολιτική” 10/5/2014

Παρουσίαση της Προέδρου του ΙΣΠ στην ημερίδα: “Επανασχεδιάζοντας την φαρμακευτική πολιτική” 10/5/2014

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ σε pdf-