Παρατηρήσεις ΙΣ Πατρών επί του νομοσχεδίου για τον ΠΙΣ & τους Ιατρικούς Συλλόγους

ΠΙΣ - ΙΣ - Ιατρική Νομοθεσία1

ΠΙΣ - ΙΣ - Ιατρική Νομοθεσία2ΠΙΣ - ΙΣ - Ιατρική Νομοθεσία3ΠΙΣ - ΙΣ - Ιατρική Νομοθεσία4ΠΙΣ - ΙΣ - Ιατρική Νομοθεσία5ΠΙΣ - ΙΣ - Ιατρική Νομοθεσία6ΠΙΣ - ΙΣ - Ιατρική Νομοθεσία7ΠΙΣ - ΙΣ - Ιατρική Νομοθεσία8Δείτε το κείμενο που εστάλη προς ΠΙΣ και Ιατρικούς Συλλόγους: ΠΙΣ – ΙΣ – Ιατρική Νομοθεσία