Παρέμβαση ΙΣ Πατρών για αποκατάσταση της εργασιακής ειρήνης στην Παθολογική Κλινική του Γ.Ν. Πατρών Άγ. Ανδρέας

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αρ. Πρωτ.: 7120/7-7-2014

Ο Ιατρικός Σύλλογος Πάτρας, με σύνεση και περίσκεψη, θεωρεί ότι απαιτείται άμεση αποκατάσταση του κλίματος συνεργασίας των ιατρών που εργάζονται στην Παθολογική κλινική του Γενικού Νοσοκομείου Πατρών, ώστε να μην προκύψουν τυχόν δυσλειτουργίες στην παροχή ιατρικής φροντίδας σε ασθενείς που εξυπηρετούνται από το συγκεκριμένο νοσοκομείο.
Τα όποια διοικητικά θέματα έχουν προκύψει σε σχέση με την Παθολογική Κλινική του συγκεκριμένου Νοσοκομείου – τα οποία αποτελούν αντικείμενο άμεσης επίλυσης από τους εκ του νόμου αρμοδίους παράγοντες – δεν πρέπει να επηρεάζουν τις παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας προς τους πολίτες.
Οι ασθενείς θα πρέπει να συνεχίσουν να εμπιστεύονται τους ιατρούς του Γενικού Νοσοκομείου Πατρών, που με αυταπάρνηση και παρότι υποαμειβόμενοι, παρέχουν υπηρεσίες υψηλού επιπέδου.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Η Πρόεδρος                                      Ο Γραμματέας

Άννα Μαστοράκου                           Γεώργιος Σκρουμπής