Ο ΙΣΠ κρίνει ότι χρειάζονται ουσιαστικές αλλαγές στην εκπαίδευση των ειδικευόμενων ιατρών και διαφωνεί στην αποσπασματική νομοθέτηση Πανελλαδικού “εξεταστηρίου” απουσία ενιαίου εκπαιδευτικού συστήματος

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αρ. Πρωτ.: 1888/26-3-2019

Θέμα: «Ο ΙΣΠ κρίνει ότι χρειάζονται ουσιαστικές αλλαγές στην εκπαίδευση των ειδικευόμενων ιατρών και διαφωνεί στην αποσπασματική νομοθέτηση Πανελλαδικού “εξεταστηρίου” απουσία ενιαίου εκπαιδευτικού συστήματος»

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιατρικού Συλλόγου Πατρών εκφράζει την αντίθεσή του στον ψηφισθέντα νόμο για την καθιέρωση πανελλαδικών εξετάσεων για τη λήψη της ειδικότητας, που ψηφίσθηκε χωρίς ουσιαστική διαβούλευση με θεσμικούς ή συνδικαλιστικούς φορείς του ιατρικού κλάδου και – το πιο σημαντικό – χωρίς να θεσπίζει καμία  ουσιαστική μεταρρύθμιση στο υπάρχον εκπαιδευτικό σύστημα των υπό ειδίκευση ιατρών.

Είναι κοινός τόπος η ανάγκη μεταρρύθμισης της εκπαιδευτικής διαδικασίας χορήγησης ιατρικής ειδικότητας. Ο ψηφισθείς νόμος δεν ασχολείται με το σημαντικότερο κομμάτι αυτής, που είναι ο τρόπος και ο τόπος εκπαίδευσης (π.χ. εκπαιδευτικά κέντρα, περιεχόμενο ιατρικής ειδικότητας κλπ.) και παρεμβαίνει μόνο στο τέλος αυτής (στον τρόπο εξέτασης για τη λήψη ιατρικής ειδικότητας), εισάγοντας κάτι καινοφανές για τα ευρωπαϊκά δεδομένα: βαθμό αξιολόγησης (άριστα, λίαν καλώς και καλώς) !! Φρονούμε ότι σε ένα ευνομούμενο σύστημα όλοι οι ειδικευμένοι ιατροί θα πρέπει να έχουν εκπαιδευθεί άριστα και η διαδικασία εξετάσεων χρειάζεται μόνο για την πιστοποίηση της επάρκειας εκπαίδευσης.

Επίσης εισάγει κεντρικό σύστημα εξετάσεων σε δύο μόνο ελληνικές πόλεις (Αθήνα, Θεσσαλονίκη). Μέχρι τώρα οι εξετάσεις για τη λήψη ιατρικής ειδικότητας, γίνονταν σε όλες τις πόλεις που είναι έδρες ιατρικών σχολών και έτσι θα πρέπει να παραμείνει. Για τη διασφάλιση της αμεροληψίας των εξεταστών θα μπορούσαν αυτοί να προέρχονται από άλλα εκπαιδευτικά κέντρα.

Καλούμε το Υπουργείο Υγείας να μη προβεί σε υλοποίηση ενός άλλου ανεφάρμοστου νόμου και ζητούμε διάλογο από μηδενική βάση με σκοπό τη διαμόρφωση ενός ενιαίου Πανελλαδικού εκπαιδευτικού προγράμματος (ανά ειδικότητα) με αξιολόγηση των νοσηλευτικών μονάδων, των εκπαιδευτών, του προγράμματος σπουδών και της επαρκούς εκπαίδευσης του υπό ειδίκευση ιατρού, με αδιάβλητο και αντικειμενικό τρόπο, με στόχο την ανανέωση και την αναβάθμιση των υπηρεσιών του “υπερήλικου” ΕΣΥ.

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Η Πρόεδρος            Ο Αντιπρόεδρος             Ο Γραμματέας

 

   Άννα Μαστοράκου      Γεώργιος Σκρουμπής      Γεώργιος Πατριαρχέας

Δελτίο τύπου ΙΣΠ 26-3-2018