Ο ΙΣΠ ζητάει την άμεση απόσυρση της τροπολογίας που επιτρέπει στους φαρμακοποιούς τη διενέργεια εμβολιασμών

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 Αρ. Πρωτ.: 1609/7-3-2019

Θέμα: «Ο ΙΣΠ ζητάει την άμεση απόσυρση της τροπολογίας που επιτρέπει στους φαρμακοποιούς τη διενέργεια εμβολιασμών»

Ο Ιατρικός Σύλλογος Πατρών εκφράζει την πλήρη αντίθεσή του στη συστηματική προσπάθεια αντιποίησης του ιατρικού επαγγέλματος και την  ανεύθυνη εκχώρηση ιατρικών πράξεων σε φαρμακοποιούς.

Οφείλουμε να επισημάνουμε ότι η πράξη του εμβολιασμού τελείται υπό ορισμένες ιατρικές προϋποθέσεις, ενδείξεις και αντενδείξεις τις οποίες τις γνωρίζει αποκλειστικά ο θεράπων ιατρός.

Η αντιμετώπιση αλλεργικών αντιδράσεων ή άμεσων παρενεργειών μετά τον εμβολιασμό εντάσσονται κατά αποκλειστικότητα στο ιατρικό έργο, την ιατρική ευθύνη και προϋποθέτει τη δυνατότητα φαρμακευτικής αντιμετώπισής τους σε κατάλληλο χώρο αδειοδοτημένο για υπηρεσίες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας από τους οικείους Ιατρικούς Συλλόγους.

Η  χώρα μας, μοναδική εξαίρεση στον Ευρωπαϊκό χώρο, πληρώνει ήδη την αντιεπιστημονική πρακτική της χορήγησης αντιβιοτικών χωρίς ιατρική συνταγή. Σε ένα ευνομούμενο σύστημα, ο κάθε επαγγελματίας υγείας έχει σαφώς οριοθετημένο και υπεύθυνο ρόλο.

Κανένα φάρμακο χωρίς ιατρική συνταγή.

Καμία ιατρική πράξη από μη γιατρούς.

Ζητούμε την άμεση απόσυρση της τροπολογίας που δίνει τη δυνατότητα στους φαρμακοποιούς να διενεργούν εμβολιασμούς.

Η Πρόεδρος            Ο Αντιπρόεδρος             Ο Γραμματέας

  

   Άννα Μαστοράκου      Γεώργιος Σκρουμπής      Γεώργιος Πατριαρχέας