Ο Ιατρικός Σύλλογος Πατρών στηρίζει την απεργία της ΟΕΝΓE

ΔΕΛΤΙΟ    ΤΥΠΟΥ

 Αρ. Πρωτ.: 4640/15-5-2017

Ο Ιατρικός Σύλλογος Πατρών στηρίζει την απεργία που έχει προκηρυχθεί από την ΟΕΝΓΕ για τις 17 -18 Μαΐου κατά των μέτρων του 4ου μνημονίου και καλεί τα μέλη του να στηρίξουν ενεργά την κινητοποίηση στην οποία συμμετέχουν και άλλοι Επαγγελματικοί και Επιστημονικοί Φορείς.

 Η    Πρόεδρος              Ο     Αντιπρόεδρος                   Ο     Γραμματέας

 

Άννα     Μαστοράκου       Γεώργιος  Σκρουμπής             Γεώργιος   Πατριαρχέας

Δελτίο τύπου – Ο Ιατρικός Σύλλογος Πατρών στηρίζει την απεργία της ΟΕΝΓΕ