Ο Ιατρικός Σύλλογος Πατρών καταδικάζει ως καταχρηστική και αόριστη την Υπουργική απόφαση Ξανθού περί μη επικύρωσης των εκλογών του ΠΙΣ 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αρ. Πρωτ.: 2699/8-5-2019

Θέμα:  Ο Ιατρικός Σύλλογος Πατρών καταδικάζει ως καταχρηστική και αόριστη την Υπουργική απόφαση Ξανθού περί μη επικύρωσης των εκλογών του ΠΙΣ 

 

Πραγματοποιήθηκε ευρεία σύσκεψη του Διοικητικού Συμβουλίου του ΙΣΠ με το εκλεκτορικό σώμα εκπροσώπων του ΙΣΠ στον ΠΙΣ, παρουσία νομικού συμβούλου, με θέμα την  υπ’ αρ. πρωτ. Γ5α/Γ.Π.οικ.32382/25-4-19 Απόφαση του Υπουργού Υγείας Α. Ξανθού περί «Μη επικύρωσης αποτελεσμάτων των Αρχαιρεσιών του ΔΣ και του ΑΠΣΙ του ΠΙΣ και σκοπό την ενδελεχή ανάλυση όλων των εγγράφων που αφορούν την εκλογική διαδικασία του ΠΙΣ (κατάσταση ψηφισάντων, πρακτικά εφορευτικής επιτροπής, ενστάσεις, αλληλογραφία ΠΙΣ/ΥΥΚΑ).

Το ΔΣ του Ιατρικού Συλλόγου Πατρών αφού εξέτασε διεξοδικά όλα τα δεδομένα σε νομικό και διοικητικό επίπεδο, καταδικάζει την αυθαίρετη, αόριστη, καταχρηστική  και  παράνομη  καθαίρεση  του  εκλεγμένου Διοικητικού  Συμβουλίου  του  Π.Ι.Σ. από τον Υπουργό Υγείας κ. Ξανθό Ανδρέα.  Ο ΠΙΣ καταδικάστηκε ερήμην -χωρίς δικαίωμα ακρόασης- από τον Υπουργό Υγείας, ο οποίος υπερέβη εαυτόν αναλαμβάνοντας το ρόλο του δικαστή, με πρωτάκουστο και καθεστωτικό τρόπο, παραβλέποντας ακόμη και υφιστάμενες δικαστικές αποφάσεις από τα αρμόδια δικαστήρια.

Δηλώνουμε απερίφραστα ότι αναγνωρίζουμε και στηρίζουμε τη νεοεκλεγείσα διοίκηση του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου ως νόμιμη. Τυχόν ευθύνες που ανακύπτουν από τη διαδικασία που τηρήθηκε από την εφορευτική επιτροπή πρέπει να αναζητηθούν και να αποδοθούν από τον ΠΙΣ.

Ζητούμε την άμεση ανάκληση της Υπουργικής απόφασης, την επικύρωση των εκλογών και την αυτονόητη επιστροφή στην ομαλότητα και στη δημοκρατία. Θα υπερασπιστούμε με κάθε τρόπο τη νομιμότητα και την τάξη, εάν δεν ικανοποιηθεί το αίτημά μας.

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο,

Η Πρόεδρος            Ο Αντιπρόεδρος             Ο Γραμματέας

   Άννα Μαστοράκου      Γεώργιος Σκρουμπής      Γεώργιος Πατριαρχέας

 

Δελτίο τύπου – Ο Ιατρικός Σύλλογος Πατρών καταδικάζει ως καταχρηστική και αόριστη την Υπουργική Απόφαση Ξανθού περί μη επικύρωσης των εκλογών του ΠΙΣ