Ο Ιατρικός Σύλλογος Πατρών καλύπτει την από 15/02/2016 επίσχεση αναστολής εκτέλεσης παραπεμπτικών του ΕΟΠΥΥ από τους εργαστηριακούς ιατρούς

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αρ. Πρωτ.: 1931/12-2-2016

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιατρικού Συλλόγου Πατρών καλύπτει την προκηρυγμένη επ’ αόριστον επίσχεση αναστολής εκτέλεσης παραπεμπτικών του ΕΟΠΥΥ από το Σύνδεσμο Ιδιωτών Εργαστηριακών Ιατρών Δυτικής Ελλάδας από Δευτέρα, 15/02/2016, έχοντας ενημερωθεί αναλυτικά για τις δυσμενείς συνέπειες στην ποιότητα υπηρεσιών υγείας από την εφαρμογή της πρόσφατης υποκοστολόγησης των εργαστηριακών εξετάσεων από τον ΕΟΠΥΥ.

Η μεσοσταθμική μείωση της αποζημίωσης από τον ΕΟΠΥΥ πάνω από το 50%, βρίσκεται κάτω από το όριο ασφαλούς εκτέλεσης πολλών εργαστηριακών εξετάσεων (κόστος αιμοληψίας, επεξεργασίας βιολογικών υλικών, άρτιας διενέργειας της ανάλυσης, ποιοτικός έλεγχος, συντήρηση μηχανημάτων, μισθοδοσία προσωπικού, πάγια έξοδα, κλπ), δημιουργώντας δυνητικούς κινδύνους για την ποιότητα των διαγνωστικών υπηρεσιών υγείας.

Επιπλέον η επιβολή κουρεμάτων rebateκαι clawback ισοδυναμούν με δήμευση πάνω από 70% του κύκλου εργασιών του εργαστηριακού τομέα, γεγονός που οδηγεί σε λουκέτα τα μικρομεσαία εργαστήρια, ευνοώντας την εγκαθίδρυση των σουπερ-μάρκετ υγείας ως ισχυρά επιχειρηματικά ολιγοπώλια.

Οι νέες τιμές αποζημίωσης του ΕΟΠΥΥ δεν μπορούν να γίνουν αποδεκτές και θα πρέπει να αναθεωρηθούν άμεσα.

Διεκδικούμε: 

  • Πληρωμή ληξιπρόθεσμων οφειλών πρώην ταμείων (από το 2010) και οφειλών ΕΟΠΥΥ (από το 2012).
  • Απόσυρση υποκοστολόγησης των τιμών των εργαστηριακών εξετάσεων (Υ.Α.Γ3γ/οικ.98494/2015 ΦΕΚ Β΄ 2816). Απαιτείται άμεση ανακοστολόγηση εξετάσεων, λαμβάνοντας υπ’ όψιν το ανελαστικό κόστος της άρτιας διενέργειας αυτών.
  • Άμεση εφαρμογή ορίων αναγραφής εξετάσεων ανά κατηγορία ιατρικής πράξης και ανά ειδικότητα (ΦΕΚ 2243 Β 18-08-2014 και 35 Β 14-01-2015) από την ΗΔΙΚΑ, όπως ορίζει η κείμενη νομοθεσία.Διαχωρισμός και δημιουργία κλειστών κωδικών ανά είδος εξέτασης.
  • Κατάργηση του clawback.
  • Καθιέρωση ιατρικής αμοιβής διαγνωστικών πράξεων.
  • Άμεσος έλεγχος της προκλητής ζήτησης και κατευθυνόμενης συνταγογράφησης. Εφαρμογή διαγνωστικών πρωτοκόλλων.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο,

Η Πρόεδρος                       Ο Γραμματέας

Άννα Μαστοράκου          Γεώργιος Πατριαρχέας

Δελτίο τύπου – Ο ΙΣΠ καλύπτει την από 15-02-2016 επίσχεση αναστολής εκτέλεσης παραπεμπτικών του ΕΟΠΥΥ από τους εργαστηριακούς ιατρούς