Οι ελευθεροεπαγγελματίες ιατροί στηρίζουν τους νοσοκομειακούς ιατρούς της περιοχής

 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αρ. Πρωτ.: 1854/22-3-2021 

«Οι ελευθεροεπαγγελματίες ιατροί στηρίζουν τους νοσοκομειακούς ιατρούς της περιοχής»

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιατρικού Συλλόγου Πατρών, εκτιμώντας τη σοβαρότητα της υγειονομικής κρίσης για την πόλη μας, συνεδρίασε εκτάκτως στις 21/03/2021, και έλαβε αποφάσεις υποστήριξης του έργου που επιτελούν οι συνάδελφοι μας του Δημόσιου συστήματος υγείας.

Καταρχήν οι ελευθεροεπαγγελματίες ιατροί, μέλη του ΔΣ του ΙΣΠ, δήλωσαν ότι τίθενται στη διάθεση της πολιτείας, για τη κάλυψη αναγκών του ΕΣΥ, εντός των ορίων ευθύνης του συλλόγου μας.

Επίσης διαπιστώθηκε η ύπαρξη εκπεφρασμένης πρόθεσης συνεισφοράς από ικανό αριθμό συναδέλφων, ειδικοτήτων αιχμής, είτε με σχέση μη πλήρους και μη αποκλειστικής απασχόλησης, είτε με σχέση πλήρους και μη αποκλειστικής απασχόλησης.

Τέλος, εκτιμήθηκε ότι στα πλαίσια διαχείρισης του υπάρχοντος προσωπικού του ΕΣΥ, θα πρέπει να αξιοποιηθούν περαιτέρω και οι συνάδελφοι της δημόσιας Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, για τη κάλυψη αναγκών της δευτεροβάθμιας περίθαλψης.

Η πρόθεση είναι δεδομένη. Απομένουν διευκρινίσεις για το πλαίσιο συμμετοχής των ελευθεροεπαγγελματιών ιατρών, τις συμβάσεις απασχόλησης, καθώς και την αυτονόητη διασφάλιση αστικής ευθύνης.

Η Πρόεδρος             Ο Αντιπρόεδρος          Ο Γραμματέας

 

Άννα Μαστοράκου Γεώργιος Σκρουμπής Γεώργιος Πατριαρχέας