Οικονομικός σπαραγμός διαγνωστικού τομέα από την καταστροφική εφαρμογή του clawback

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αρ. πρωτ.: 1904/22-3-2018

Θέμα: «Οικονομικός σπαραγμός διαγνωστικού τομέα από την καταστροφική εφαρμογή του clawback»

Εκφράζουμε την οργή και την αγανάκτηση των κλινικοεργαστηριακών ιατρών και των ακτινολόγων για τις μεγάλες περικοπές clawback (Υπερηχογραφήματα –  48,38%, Λοιπές Εξετάσεις & Πράξεις–  35,15%) που τους επιβλήθηκαν, τέτοιες που αφήνουν ακάλυπτες τις δαπάνες λειτουργίας και συντήρησης μηχανημάτων τελευταίας τεχνολογίας για τη διενέργεια διαγνωστικών εξετάσεων σε ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ κατά το 2017.

Για τους κλινικοεργαστηριακούς ιατρούς, δεν αρκούσε το κούρεμα rebate της αυτοπαραπομπής κατά 40% αλλά ξαφνικά επιβαρύνθηκαν με ένα αναπάντεχο clawback που ανακοινώθηκε από τον Οργανισμό σε μεταγενέστερο χρόνο με αναδρομική ισχύ, επιβάλλοντας όρους επιστράτευσης της λειτουργίας των ιατρείων τους.

Και ενώ όλες οι πληροφορίες των υπηρεσιακών παραγόντων μιλούσαν για χαμηλότερο ύψος clawback σε αυτούς τους κωδικούς,ξαφνικά το διοικητικό συμβούλιο του ΕΟΠΥΥ αποφάσισε ομόφωνα !! στις αρχές του 2018 !! (ΔΣ ΕΟΠΥΥ – Έγκριση-μεθοδολογίας- επιμερισμού-ποσών-rebate- και-clawback 2017), το πως θα κατανεμηθούν αναδρομικά τα ποσά του clawback του 2017.

Η πάγια τακτική του ΕΟΠΥΥ είναι να κρατάει καλά φυλαγμένα τα μυστικά του θησαυροφυλακίου του clawback, με λογαριασμό που στέλνεται εκ των υστέρων στον ιατρικό κλάδο, ο οποίος πληρώνει ακριβά από την τσέπη του την κοινωνική πολιτική του κράτους. Από την άλλη, οι ασφαλισμένοι και οι συνταξιούχοι πληρώνουν τις πανάκριβες εισφορές ΕΦΚΑ, χωρίς αυτοί οι πόροι να αποδίδονται στους δικαιούχους επαγγελματίες ιατρούς, ώστε να συνεχίζουν απρόσκοπτα την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών υγείας.

Ζητούμε με όρους διαφάνειας και διαύγειας να μας κοινοποιηθούν όλες οι υποβολές και οι υπερβάσεις ανά κωδικό ιατρικής παροχής κατά την εκτέλεση των προϋπολογισμών του ΕΟΠΥΥ τα τελευταία 3 έτη, ώστε να ελεγχθούν οι “μηχανισμοί” επιβολής rebate και clawback από τον Οργανισμό. Επίσης ζητούμε τα πρακτικά των Διοικητικών Συμβουλίων του ΕΟΠΥΥ που αφορούν στον επιμερισμό του clawback στους παρόχους.

 

Η Πρόεδρος                      Ο Γραμματέας

  

Άννα Μαστοράκου       Γεώργιος Πατριαρχέας

 

Δελτίο τύπου – Οικονομικός σπαραγμός διαγνωστικού τομέα από την καταστροφική εφαρμογή του clawback