Νομικές ενέργειες Ι.Σ. Πατρών κατά αντισυνταγματικών διατάξεων που θίγουν βασικά δικαιώματα της ιατρικής κοινότητας

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αρ. πρωτ.: 274/5-1-2017

Υποκοστολόγηση νέων εργαστηριακών εξετάσεων και υποχρέωση εκτέλεσης αυτών, χωρίς αύξηση του προϋπολογισμού

Ο Ιατρικός Σύλλογος Πατρών κατέθεσε στις 23/12/2016, από κοινού με τον Ιατρικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης, αίτηση ακύρωσης στο Συμβούλιο Επικρατείας της Κοινής Υπουργικής Απόφασης υπ’ αριθ. Α3(γ) /οικ.76492 / 13-10-2016 (ΦΕΚ Β΄ 3458/26-10-2016) του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, με θέμα «Κοστολόγηση και ανακοστολόγηση ιατρικών πράξεων».

Η αποζημίωση από τον ΕΟΠΥΥ, πολλών εκ των νέων 86 εξετάσεων και ιατρικών πράξεων, βρίσκεται κάτω του κόστους διενέργειάς τους, γεγονός που επιδρά  ευθέως στην ποιότητα παροχής υπηρεσιών προς τους πολίτες και εγκυμονεί δυνητικούς κινδύνους για τη δημόσια υγεία.

Η Κοινή Υπουργική Απόφαση δεν προβλέπει αύξηση του προϋπολογισμού του ΕΟΠΥΥ, οδηγώντας σε αντισυνταγματική ουσιαστική «επίταξη» των υπηρεσιών υγείας μέσω μηχανισμούclawback, με δυσβάσταχτη τελικά επιβάρυνση των, συνεργαζομένων με τον οργανισμό, κλινικοεργαστηριακών και εργαστηριακών ιατρών και πρόκληση απαράδεκτης ζημίας σε αυτούς.

«Ομηρία» ασφαλιστικού νομοσχεδίου

Το νέο ασφαλιστικό σύστημα είναι καταστροφικό για την εύρυθμη λειτουργία της ιδιωτικής Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, του ΕΟΠΥΥ, ΠΕΔΥ, ΕΣΥ και εξανεμίζει πάγια δικαιώματα ασφαλιστικής κάλυψης και συνταξιοδότησης των ιατρών. Προκαλεί δυσανάλογη οικονομική επιβάρυνση του ιατρικού κόσμου χωρίς την προβλεπόμενη ανταποδοτικότητα, προκαλώντας «θανάσιμο» πλήγμα και ουσιαστικά «δήμευση» του δεδουλευμένου ιατρικού εισοδήματος.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιατρικού Συλλόγου Πατρών, παρακολουθεί τις νομικές ενέργειες του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου και άλλων ιατρικών συλλόγων, και δηλώνει ότι θα χρησιμοποιήσει κάθε πρόσφορο ένδικο μέσο – σε εφαρμογή απόφασης της Γενικής Συνέλευσης (19/01/2016) του Συλλόγου – κατά των καταχρηστικών και αντισυνταγματικών διατάξεων του ασφαλιστικού νομοσχεδίου που θίγουν τα βασικά δικαιώματα της εύλογης ανταποδοτικότητας των καταβληθέντων εισφορών, προκαλούν ουσιαστική «δήμευση» του εισοδήματος, οδηγούν σε αναδρομική φορολόγηση και εισφοροεπιβάρυνση και προκαλούν τελικά βίαιη αναδιανομή εισοδήματος.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο, 

Η Πρόεδρος               O Αντιπρόεδρος         Ο Γραμματέας

Άννα Μαστοράκου    Γεώργιος Σκρουμπής     Γεώργιος Πατριαρχέας

Δελτίο τύπου – Νομικές ενέργειες ΙΣΠατρών κατά αντισυνταγματικών διατάξεων που θίγουν βασικά δικαιώματα της ιατρικής κοινότητας.pdf