Νέα σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου Ι.Σ. Πατρών

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αρ. Πρωτ.: 7124/7-11-2018

Μετά την υπ’ αριθμόν πρωτ 243335 (02/11/2018) απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου περί επικύρωσης του πρακτικού αρχαιρεσιών του Ιατρικού Συλλόγου Πατρών, το Διοικητικό συμβούλιο συγκροτήθηκε σε σώμα κατά τη συνεδρίαση της 06/11/2018 με την παρακάτω σύνθεση:

 

Πρόεδρος: Άννα Μαστοράκου

Αντιπρόεδρος : Γεώργιος Σκρουμπής

Γενικός Γραμματέας : Γεώργιος Πατριαρχέας

Ταμίας: Αικατερίνη Γατοπούλου

 

Μέλη:

Ζιαζιάς Δημήτριος

Καρατζάς Νικόλαος

Καρούζος Νικόλαος

Παπαδημάτος Παναγιώτης

Σβόλης Κων/νος

Σωτηρούδης Απόστολος

Τζαβάρας Πλούταρχος

Τουλγαρίδης Θεόδωρος

Τσόχατζης Στυλιανός

 

 

Η Πρόεδρος                     Ο Γραμματέας

 

Άννα Μαστοράκου          Γεώργιος Πατριαρχέας

Δελτίο τύπου – Νέα σύνθεση ΔΣ Ιατρικού Συλλόγου Πατρών