Νέα σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου Ιατρικού Συλλόγου Πατρών (2022-2026)

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αρ. Πρωτ.: 5278/17-11-2022

Μετά την υπ’ αριθμόν πρωτ 169335 (14/11/2022) απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου περί επικύρωσης του πρακτικού αρχαιρεσιών του Ιατρικού Συλλόγου Πατρών, το Διοικητικό συμβούλιο συγκροτήθηκε σε σώμα κατά τη συνεδρίαση της 16ης/11/2022 με την παρακάτω σύνθεση:

 

Πρόεδρος: Μαστοράκου Άννα

Αντιπρόεδρος : Σβόλης Κωνσταντίνος

Γενικός Γραμματέας : Πατριαρχέας Γεώργιος

Ταμίας: Παπαδημάτος Παναγιώτης

 

Μέλη:

Γεωργακόπουλος Παναγιώτης

Δάβουλος Χρήστος

Ζαμπάκης Πέτρος

Ζιαζιάς Δημήτριος

Λουκοπούλου Παρασκευή

Παπαβασιλοπούλου Μαρία

Σωτηρούδης Απόστολος

Τουλγαρίδης Θεόδωρος

Τσόχατζης Στυλιανός

 

 Η Πρόεδρος                     Ο Γραμματέας

 

Άννα Μαστοράκου          Γεώργιος Πατριαρχέας