ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ ΤΑΠΟΤΕ

Αριθ. Πρωτ.: 1534

Πάτρα: 8-2-2017

Προς  τα  μέλη  του  Ιατρικού  Συλλόγου  Πατρών

που  ασκούν  το  ελεύθεροεπάγγελμα

 

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Σας κοινοποιούμε την υπεύθυνη δήλωση, τα δικαιολογητικά και τον τίτλο κτήσης για την υποβολή των ληξιπρόθεσμων οφειλών του ΤΑΠΟΤΕ, με τις ακόλουθες επισημάνσεις:

1.Για την υπεύθυνη δήλωση, δεν απαιτείται γνήσιο υπογραφής.

2. Πριν από την εκτύπωση του μηνύματος του υπολογιστή σας ( στις εφαρμογές ληξιπροθέσμων του ΕΟΠΥΥ ), παρακαλείστε να διενεργήσετε αντιπαραβολή με τα δικά σας στοιχεία.

3.Το τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών ή πιστωτικό τιμολόγιο ( ανάλογα με το μήνυμα ), εκδίδεται με τα φορολογικά στοιχεία του ΕΟΠΥΥ.

4. Ο τίτλος κτήσης συμπληρώνεται από τους συναδέλφους που έχουν διακόψει επαγγελματική δραστηριότητα ( ονοματεπώνυμο, ημερομηνία, ΑΦΜ, ποσό, υπογραφή ). Τα λοιπά στοιχεία συμπληρώνονται από την υπηρεσία.

5. Τα δικαιολογητικά αποστέλλονται στη διεύθυνση του ΕΟΠΥΥ, Αποστόλου Παύλου 12, Μαρούσι, γραφείο ληξιπρόθεσμων οφειλών ΤΑΠΟΤΕ.

6. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας είναι 2108110532 – 521 – 918και το φαξ 2108110545.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς,

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                         Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Άννα Μαστοράκου                                             Γεώργιος Πατριαρχέας