Κρούσματα απάτης μέσω παραπλανητικών τηλεφωνημάτων σε ιατρούς

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αρ. Πρωτ.: 3517/11-6-2019

Θέμα: Κρούσματα απάτης μέσω παραπλανητικών τηλεφωνημάτων σε ιατρούς

 

Παρατηρήθηκαν κρούσματα απάτης από αγνώστους που χρησιμοποιούν όνομα ιατρού μέλους του Ιατρικού Συλλόγου Πατρών οι οποίοι παραπλανούν τηλεφωνικά άλλους συναδέλφους ζητώντας χρηματικά ποσά.

Ο Ιατρικός Σύλλογος Πατρών ενημερώνει τα μέλη του, και εφιστά την προσοχή τους να αγνοήσουν τέτοιου είδους κλήσεις διότι πρόκειται για απάτη.

Για τις ανωτέρω παράνομες ενέργειες έχουν ενημερωθεί οι Αστυνομικές Αρχές οι οποίες καλούνται να πράξουν τα δέοντα.

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο,

Η Πρόεδρος                                      Γραμματέας

 

   Άννα Μαστοράκου                       Γεώργιος Πατριαρχέας

 

Δελτίο τύπου – Κρούσματα απάτης μέσω παραπλανητικών τηλεφωνημάτων σε ιατρούς