Κοινό δελτίο τύπου: Απάντηση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα στις νομικές ενέργειες Ιατρικών Συλλόγων για το ΣΗΣ

ΚΟΙΝΟ  ΔΕΛΤΙΟ  ΤΥΠΟΥ

 Αρ. Πρωτ. Ι.Σ.Π.: 960/22-1-2014

Mετά από άνισο και μακράς διάρκειας δικαστικό αγώνα (από 17/11/2011), και παρά την προσπάθεια συκοφάντησης των θεσμικών φορέων εκ μέρους της πολιτείας, επιτέλους δικαιώνονται οι Ιατρικοί Σύλλογοι που είχαν επισημάνει και αναδείξει τα σημαντικά ελλείμματα ασφαλείας και προστασίας των προσωπικών δεδομένων των ασθενών του Συστήματος Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης (ΣΗΣ).

Ο Ιατρικός Σύλλογος Πατρών από κοινού με τον Ιατρικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης, Πειραιώς, Λάρισας και Αργολίδος έχοντας πλήρη συναίσθηση ευθύνης απέναντι στον ιατρικό κόσμο και στους Έλληνες ασθενείς, ενεπλάκησαν σε δικαστικό αγώνα κατά των υπευθύνων της δημιουργίας και λειτουργίας του ΣΗΣ, με στόχο όχι την κατάργησή του αλλά την επιβεβλημένη βελτιστοποίησή του, σε σχέση με την προστασία διακίνησης ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων και ιατρικής πληροφορίας.

 Μετά από επιμονή ετών, η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα επιβεβαιώνει με πρόσφατη απόφασή της και μετά από ενδελεχή έλεγχο, ότι παρατηρείται σωρεία παραβάσεων και ανασφαλών συνθηκών λειτουργίας του ΣΗΣ, δικαιώνοντας τις θέσεις και τους ισχυρισμούς των Ιατρικών Συλλόγων περί κινδύνου παραβίασης προσωπικών δεδομένων.

 Με την υπ’ αριθμόν 138/2013 απόφαση της Αρχής η ΗΔΙΚΑ τίθεται υπό «επιτήρηση», ενώ απευθύνονται «εμπιστευτικού χαρακτήρα» συστάσεις προς τον υπεύθυνο επεξεργασίας που άπτονται είτε της συμμόρφωσής του με τους όρους της άδειας της Αρχής είτε ειδικότερων μέτρων ασφαλείας, με απαίτηση υποβολής αναλυτικού χρονοδιαγράμματος συμμόρφωσης και περιοδικών εκθέσεων παρακολούθησης.

 Καμία απάντηση δε δόθηκε για το πολύ πιθανό ενδεχόμενο ήδη ύπαρξης διαρροής πολύτιμου ευαίσθητου πληροφοριακού υλικού από το ΣΗΣ, που να σχετίζεται με το ιατρικό απόρρητο και ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα.

Οι ως άνω Ιατρικοί Σύλλογοι θα επιτηρούν τη διαδικασία και θα επιμείνουν στην απόδοση ευθυνών στους δημιουργούς του ΣΗΣ για οποιαδήποτε ενδεχόμενη παράνομη ενέργεια ανακαλυφθεί ή καταγγελθεί μελλοντικά από τις πιστοποιημένες πλέον ανεπάρκειες του συστήματος .

ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΤΡΩΝ

ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ

Συνημμένα:

Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού χαρακτήρα – επιστολή ΣΗΣ

Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού χαρακτήρα – απόφαση ΣΗΣ