Καταχρηστική η λεηλασία του ατομικού εισοδήματος των ιατρών ως όχημα κοινωνικής πολιτικής

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αρ. Πρωτ.: 7689/25-10-2017

Θέμα: «Καταχρηστική η λεηλασία του ατομικού εισοδήματος των ιατρών ως όχημα κοινωνικής πολιτικής»

 

Κατόπιν επείγουσας κλήσης για ανάκριση από τον Εισαγγελέα σχετικά με υποβληθείσα μηνυτήρια αναφορά του Ιατρικού Συλλόγου Πατρών κατά παντός υπευθύνου, κατατέθηκε συμπληρωματικό υπόμνημα στις 25/10/2017, μετά από ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΙΣΠ.

Οι ανείσπρακτες από 7ετίας, ληξιπρόθεσμες οφειλές που θα αποδοθούν με κούρεμα αλλά χωρίς τις νόμιμες έντοκες προσαυξήσεις, το άδικο μέτρο του clawback που εφαρμόστηκε αιφνιδιαστικά αναδρομικά από το 2013, η εφαρμογή του ανώτατου ορίου ανά πάροχο το Δεκέμβριο του 2014 αναδρομικά για όλο το έτος, το σκάνδαλο των ιδιωτικών ελεγκτικών εταιρειών που επιβλήθηκαν από την πολιτεία, η οποία δεν αναγνωρίζει τελικά το πόρισμά τους ζημιώνοντας οικονομικά τους ιατρούς, οι αιφνιδιαστικές υποκοστολογήσεις στην αποζημίωση του ΕΟΠΥΥ, η εκβιαστική προτροπή για παραίτηση των ιατρών από όλα τα νόμιμα δικαιώματά τους και τις έντοκες απαιτήσεις στοιχειοθετούν πράξεις με ποινικές και αστικές ευθύνες που επιβάλλουν υπέρμετρες χρεώσεις και κουρέματα, απειλούν το δικαίωμα βιοπορισμού στην άσκηση του ιατρικού επαγγέλματος και δρομολογούν πιθανές κατασχέσεις εναντίον της ατομικής περιουσίας των ιατρών.

Καθώς τα άδικα, καταχρηστικά και αντισυνταγματικά μέτρα που πλήττουν τους ελευθεροεπαγγελματίες ιατρούς – μέλη μας, εντείνονται με τη μορφή εκβιαστικών τελεσιγράφων, αποτελεί ηθικό χρέος όλων μας η προάσπιση μέσω της Δικαιοσύνης, των νόμιμων δικαιωμάτων και της αξιοπρέπειας στην άσκηση του ιατρικού επαγγέλματος.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο, 

Η Πρόεδρος              Ο Αντιπρόεδρος           Ο Γραμματέας

 

 Άννα Μαστοράκου  Γεώργιος Σκρουμπής  Γεώργιος Πατριαρχέας

Δελτίο τύπου – Καταχρηστική η λεηλασία του ατομικού εισοδήματος των ιατρών ως όχημα κοινωνικής πολιτικής