Κατακερματισμένη η ΠΦΥ από τις διαφορετικές ταχύτητες εντός και εκτός ΠΕΔΥ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αρ. Πρωτ.:  7598/21-7-2014

 

Προς

τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

κ. Βορίδη Μαυρουδή

Αριστοτέλους 17

104 33  ΑΘΗΝΑ

 

Θέμα: «Κατακερματισμένη η ΠΦΥ από τις διαφορετικές ταχύτητες εντός και εκτός ΠΕΔΥ»

 

κ. Υπουργέ,

 

Μετά από αίτημα πολλών συναδέλφων πρώην (μόνιμων και αορίστου χρόνου) ιατρών του ΙΚΑ, που επέλεξαν να μείνουν εκτός ΠΕΔΥ, πραγματοποιήθηκε στις 15/07/2014 συνάντηση στο γραφείο του Ιατρικού Συλλόγου Πατρών, παρουσία της Προέδρου και του νομικού συμβούλου του Ιατρικού Συλλόγου, με στόχο τη διεξοδική ανάλυση των θεσμικών και νομικών προβλημάτων που έχουν προκύψει κατά την πρόσφατη μεταρρύθμιση στην ΠΦΥ και την ίδρυση του ΠΕΔΥ.

Εκφράστηκε από όλους τους παρευρισκόμενους η έκδηλη δυσαρέσκεια για τον εκβιαστικό τρόπο με τον οποίο το Υπουργείο Υγείας με νομικά και επικοινωνιακά τεχνάσματα τους πίεσε χρονικά εντός μηνός να μεταβάλλουν την μακροχρόνια σχέση τους με το κράτος, χωρίς την ύπαρξη κατάλληλης μεταβατικής περιόδου, με παραλαβή διαπιστωτικής πράξης απόλυσης και απώλεια μακροχρόνιων εργασιακών δικαιωμάτων. Η αιφνίδια επιβολή καθεστώτος πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης (Π.Α.Α). με προαπαιτούμενο το κλείσιμο του ατομικού ιατρείου και η έκδηλη ασάφεια στον καθορισμό των όρων συνεργασίας στο νέο καθεστώς του ΠΕΔΥ κατέστησαν την επιλογή αυτή απαγορευτική, για πολλούς συναδέλφους λόγω ανειλημμένων οικονομικών υποχρεώσεων.

Ο Ιατρικός Σύλλογος Πατρών, έκρινε εξ αρχής τη διαδικασία που επιβλήθηκε στους γιατρούς ως αντισυνταγματική, καταχρηστική και αντίθετη σε κεκτημένα εργασιακά δικαιώματα και το Ευρωπαϊκό πλαίσιο περί σταθερών συνθηκών εργασίας, κοινοποιώντας άμεσα με δικαστικούς επιμελητές την από 26-2-2014 εξώδικη δήλωσή του, στον Υπουργό Υγείας, στην Διοίκηση του ΕΟΠΥΥ, και στην Προϊσταμένη της Π. Δ/νσης ΕΟΠΥΥ Αχαΐας. Η υπεράσπιση των αναφαίρετων εργασιακών δικαιωμάτων των εργαζόμενων ιατρών με νομικές ενέργειες κατά της απόλυσης, διαθεσιμότητας και αιφνίδιας μεταβολής της εργασιακής σχέσης, βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη, με αντικρουόμενα μερικές φορές νομικά αποτελέσματα.

Η υποσχόμενη συνέχιση της συνεργασίας των ιατρών εκτός ΠΕΔΥ με τη δημόσια ΠΦΥ μεταφράστηκε σε «αργοπορημένη» προσφορά σύμβασης με τον ΕΟΠΥΥ διάρκειας μόλις 6 μηνών και χωρίς ασφαλιστική κάλυψη, παρά τις δεσμεύσεις του πρώην Υπουργού Υγείας.

Το γεγονός αυτό είχε ως συνέπεια διάρρηξη της μακροχρόνιας σχέσης ασθενούς – ιατρού κάτι που διαπιστώθηκε και κατά την αργοπορημένη έναρξη της λειτουργίας του ΠΕΔΥ.  Παράλληλα έχουν στην πράξη δημιουργηθεί έντονες συνθήκες ανισότητας από τον διαφορετικό τρόπο ένταξης των ιατρών στο ΠΕΔΥ,  άλλοι με καθεστώς Π.Α.Α. και άλλοι με δικαίωμα διατήρησης ατομικού ιατρείου μετά από προσωρινή θετική εκδίκαση ασφαλιστικών μέτρων για παράλληλη διατήρηση ατομικού ιατρείου. Η αργοπορία στην ολοκλήρωση των κρίσεων ένταξης των ιατρών αυτών στο καθεστώς του ΕΣΥ επιδεινώνει ακόμη τις διαφορετικές ταχύτητες που έχουν δημιουργηθεί.

Με το ΠΕΔΥ να παρουσιάζει σοβαρότατα προβλήματα λειτουργίας, ζητείται να δοθεί πολιτική λύση από το Υπουργείο Υγείας με κανόνες δικαίου και ισότητας απέναντι στον ιατρικό κόσμο. Το Υπουργείο Υγείας και η διοίκηση της 6η ΥΠΕ θα πρέπει να προχωρήσουν άμεσα σε ολοκλήρωση των κρίσεων ένταξης των ιατρών του ΠΕΔΥ στο ΕΣΥ και των προκηρύξεων των επικουρικών ιατρών.

Η πολυπόθητη μεταρρύθμιση στην ΠΦΥ δεν μπορεί να ευδοκιμήσει με τον ανεξέλεγκτο κατακερματισμό αυτής και με αδικαιολόγητες καθυστερήσεις που δημιουργούν ακόμη μεγαλύτερη αβεβαιότητα και ανισότητα, επιδεινώνοντας τη σύγχυση και τα προβλήματα εξυπηρέτησης των ασθενών από τους θεράποντες ιατρούς τους.

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Η Πρόεδρος                                     Ο Γραμματέας

Άννα Μαστοράκου                       Γεώργιος Σκτρουμπής

Κοινοποίηση:

  • 6η ΥΠΕ
  • ΠΙΣ, Ιατρικοί Σύλλογοι
  • Μέλη μας 

 

Δελτίο τύπου – Κατακερματισμένη η ΠΦΥ από τις διαφορετικές ταχύτητες εντός και εκτός ΠΕΔΥ