Κατάθεση δήλωσης ρητής επιφύλαξης στον ΕΦΚΑ
Αρ. Πρωτ.: 1554
Πάτρα: 8-2-2017

Προς τα μέλη του Ιατρικού Συλλόγου Πατρών
που ασκούν το ελεύθεροεπάγγελμα

 

Αγαπητοί συνάδελφοι,

 

επειδή η όποια καταβολή ασφαλιστικών εισφορών στον ΕΦΚΑ, χωρίς την έκφραση ρητών επιφυλάξεων, θα μπορούσε να εκληφθεί ως σιωπηρή αποδοχή της ασφαλιστικής οφειλής, σας προτείνουμε την κατάθεση της συνημμένης δήλωσης στα τοπικά παραρτήματα του ΕΚΦΑ,  λαμβάνοντας αριθμό πρωτοκόλλου παραλαβής.
Πρωτοκολλημένο αντίγραφο της δήλωσης επιφύλαξης μπορεί να ζητηθεί σε μεταγενέστερες ένδικες διαδικασίες.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς,

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                       Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Άννα Μαστοράκου                                Γεώργιος Πατριαρχέας