ΙΣΠ προς ΠΙΣ & Ιατρικούς Συλλόγους – Διαχείριση ειδοποιήσεων στο e-ΔΑΠΥ

Προς ΠΙΣ, Ιατρικούς Συλλόγους

 

Αξιότιμε κε, κα Πρόεδρε

Σας ενημερώνουμε ότι λάβαμε γνώση για ειδοποιήσεις του e-ΔΑΠΥ του ΕΟΠΥΥ κατά τη διαδικασία καταχώρησης παραπεμπτικών, ως εξής:

  1. Καθώς στο ηλεκτρονικό σύστημα του ΕΟΠΥΥ (e- ΔΑΠΥ) ενσωματώθηκε η απεικόνιση της πιστοποίησης των θεραπόντων ιατρών για παροχές ΕΚΠΥ, σας γνωστοποιούμε ότι εφεξής παραπεμπτικά που εκδίδονται από ιατρούς που δεν θα έχουν επίκαιρη πιστοποίηση, δεν θα αποζημιώνονται από τον Οργανισμό. Σε περίπτωση που προκύψει σχετικό μήνυμα, θα πρέπει να ενημερωθεί ο θεράπων ιατρός ώστε να πιστοποιηθεί ή να επικαιροποιήσει την πιστοποίηση, σύμφωνα με το συνημμένο έντυπο οδηγιών του ΕΟΠΥΥ. Επισυνάπτεται και η σχετική ανακοίνωση του ΕΟΠΥΥ.  & Οδηγίες Γνωματεύσεων Παροχών ΕΚΠΥ.
  2. Στο e-ΔΑΠΥ δεν επιτρέπεται αποζημίωση για ιατρικές πράξεις ασφαλισμένων στον ιδιωτικό τομέα, εάν υπάρχει κατά το ίδιο χρονικό διάστημα, νοσηλεία σε νοσοκομειακές μονάδες. Έχει παρατηρηθεί το φαινόμενο να υπάρχουν εκ παραδρομής “ανοιχτές νοσηλείες”, χωρίς επίκαιρη ενημέρωση του ηλεκτρονικού συστήματος, που παρεμποδίζουν την περαιτέρω εκτέλεση παραπεμπτικών ιατρικών πράξεων και εργαστηριακών εξετάσεων σε ασφαλισμένους. Θα πρέπει να υπάρξει επικοινωνία με το νοσηλευτικό ίδρυμα ώστε να διορθωθεί ηλεκτρονικά το εξιτήριο του ασφαλισμένου.
  3. Έχει παρατηρηθεί το φαινόμενο σε ασθενείς με ενεργό ασφαλιστική ικανότητα κατά τη συνταγογράφηση (ΗΔΙΚΑ), να αναδύεται μήνυμα από το e-ΔΑΠΥ ότι δεν αποζημιώνεται το παραπεμπτικό καθώς είναι δικαιούχοι του Ν. 4368 (ανασφάλιστοι). Λόγω ελλιπούς online επικοινωνίας μεταξύ των δύο συστημάτων, θα πρέπει να αποσταλεί ηλεκτρονικό μήνυμα στο τμήμα πληροφορικής του ΕΟΠΥΥ ( [email protected]) με όλα τα απαραίτητα στοιχεία του ασθενούς ώστε να επιληφθεί η υπηρεσία επί του θέματος.

 

Έχουν αποσταλεί ήδη επιστολές (συνημμένα αρχεία) στον Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΗΔΙΚΑ κο Τάγαρη Αναστάσιο, με προτάσεις βελτίωσης του συστήματος ώστε να ενεργοποιούνται τα σχετικά μηνύματα κατά την ηλεκτρονική συνταγογράφηση των παραπεμπτικών από τους κλινικούς ιατρούς.

Επιστολή προς κ Αναστάσιο Τάγαρη ΗΔΙΚΑ 1η

Επιστολή προς κ Αναστάσιο Τάγαρη ΗΔΙΚΑ 2η 

Επιστολή προς κ Αναστάσιο Τάγαρη ΗΔΙΚΑ 3η 

Σχετική επιστολή δρομολογήθηκε προς ενημέρωση των Διοικητών των Νοσηλευτικών ιδρυμάτων της περιοχής ευθύνης μας.

 

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς,

 Η Πρόεδρος             Ο Γραμματέας

 

 Άννα Μαστοράκου       Γεώργιος Πατριαρχέας

ΠΙΣ Ιατρικοί Σύλλογοι – Διαχείριση ειδοποιήσεων στο e-ΔΑΠΥ