ΙΣΠ: Με γραφειοκρατική αντίληψη ο ΕΟΠΥΥ θέτει εμπόδια στην άσκηση ιατρικού έργου

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 Αρ. πρωτ.: 3535/4-6-2020

«Με γραφειοκρατική αντίληψη ο ΕΟΠΥΥ θέτει εμπόδια στην άσκηση ιατρικού έργου»

Είμαστε υποχρεωμένοι να ενημερώσουμε τους ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ για προβλήματα που προκύπτουν στη συνταγογράφηση και τα οποία πιθανά θα επιδεινωθούν το επόμενο χρονικό διάστημα.

Όπως καταγγέλλεται από ιατρούς σε όλη την επικράτεια, ο ΕΟΠΥΥ στα πλαίσια εφαρμογής του Ν4600/2019, αποστέλλει ηλεκτρονικά μηνύματα υπέρβασης ορίων συνταγογράφησης, χρησιμοποιώντας δείκτες μέσης συνταγογραφικής συμπεριφοράς, βασιζόμενος μόνο στην ειδικότητα του ιατρού. Η αποστολή των συγκεκριμένων μηνυμάτων, παρότι χαρακτηρίζονται ως ενημερωτικά, υποκρύπτει ξεκάθαρη διάθεση από πλευράς ΕΟΠΥΥ για επιβολή προστίμων στους μη συμμορφούμενους με τα όρια ιατρούς.

Καταρχήν θα πρέπει να ξεκαθαρισθεί προς τους ασφαλισμένους ότι όρια στη συνταγογράφηση, σημαίνουν όρια στην αναγκαία για την υγεία τους θεραπεία. Ο μόνος που έχει γνώση, γνώμη και ευθύνη για τη θεραπευτική αγωγή των ασθενών είναι ο ιατρός. Το ασφαλιστικό του ταμείο αποφασίζει για το ποσοστό κάλυψης. Επομένως δε θα πρέπει να κρύβεται πίσω από περιπτώσεις παράνομης υπερσυνταγογράφησης – οι οποίες θα πρέπει να ελεγχθούν και αναλόγως να αντιμετωπισθούν – η πρόθεση του ΕΟΠΥΥ για περιορισμό των δαπανών του.

Οι περιπτώσεις υπερσυνταγογράφησης θα πρέπει να ελεγχθούν, αφού όμως πρώτα ορισθεί το τι σημαίνει υπερσυνταγογράφηση. Θα πρέπει, εκτός από την ειδικότητα να ληφθούν υπόψη και τα κάτωθι αυτονόητα:

  • Υπάρχουν ιατροί  που εξετάζουν περισσότερους ασθενείς από το μέσο όρο της ειδικότητας τους, επομένως θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ο συνολικός αριθμός ασθενών του συγκεκριμένου ιατρού
  • Υπάρχουν ιατροί που συνταγογραφούν φάρμακα υψηλού κόστους, λόγω της φύσης της ειδικότητας τους. Η έγκριση των συγκεκριμένων φαρμάκων υψηλού κόστους ακολουθεί ειδική διαδικασία. Συγκεκριμένα εγκρίνονται ή απορρίπτονται από το Ανώτατο Υγειονομικό Συμβούλιο και τελικά από το ΔΣ του ΕΟΠΥΥ. Επομένως δε μπορεί να προσμετρώνται στη συνταγογραφική συμπεριφορά των ιατρών. Εάν η συγκεκριμένη πρακτική δε διορθωθεί, μπορεί να οδηγήσει σε άρνηση των συναδέλφων ιατρών για συνταγογράφηση των φαρμάκων υψηλού κόστους, κάτι που θα δημιουργήσει τεράστια προβλήματα στη θεραπεία ασθενών, με κατά τεκμήριο, σοβαρά νοσήματα.
  • Θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ο τόπος και ο χώρος εργασίας του κάθε ιατρού (ιδιωτικό ιατρείο, Κέντρο Υγείας, Δευτεροβάθμιο ή Τριτοβάθμιο Νοσοκομείο). Επίσης ο αριθμός και το είδος των παθήσεων που αντιμετωπίζει ο κάθε ιατρός της ίδιας ειδικότητας, προφανώς διαφέρει και σχετίζεται τόσο με τον πληθυσμό ευθύνης, όσο και με τον αριθμό των ιατρών της ίδιας ειδικότητας σε αυτή την περιφέρεια
  • Τέλος δε μπορεί να κρίνεται η συνταγογραφική συμπεριφορά του ιατρού, από το σκεύασμα που επιλεγεί τελικά ο ασθενής στο φαρμακείο, καθώς ο ιατρός δεν έχει δυστυχώς λόγο επί αυτού.

Οι ιατροί θα συνεχίσουν να ασκούν την επιστήμη τους με στόχο τη καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων υγείας των ασθενών τους. Τα όποια προβλήματα προκύψουν στη συνταγογράφηση, θα πρέπει να γνωρίζουν οι ασφαλισμένοι ότι οφείλονται στη στάση και πολιτική του ΕΟΠΥΥ.

 

Η Πρόεδρος             Ο Αντιπρόεδρος          Ο Γραμματέας

 

Άννα Μαστοράκου Γεώργιος Σκρουμπής Γεώργιος Πατριαρχέας

 

Δελτίο τύπου – Με γραφειοκρατική αντίληψη ο ΕΟΠΥΥ θέτει εμπόδια στην άσκηση ιατρικού έργου