ΙΣΠ-Δελτίο Τύπου: Προκήρυξη εκλογών

ΔΕΛΤΙΟ   ΤΥΠΟΥ

Αρ. Πρωτ.: 8335/18-8-2014

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ    ΕΚΛΟΓΩΝ

       

       Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιατρικού Συλλόγου Πατρών βάσει της κείμενης νομοθεσίας περί Ιατρικών Συλλόγων προκηρύσσει την Κυριακή 5 Οκτωβρίου 2014 από την ανατολή (07:24) μέχρι την δύση (19:02) του ηλίου, στα γραφεία του Συλλόγου, Βότση 42. 2ος όροφος, αρχαιρεσίες για την ανάδειξη:

  1. Δεκατριαμελούς (13) Διοικητικού Συμβουλίου,
  2. Τριμελούς (3) Εξελεγκτικής Επιτροπής, ως και ισάριθμων αναπληρωματικών μελών.
  3. Προέδρου, Αντιπροέδρου, έξι (6) τακτικών μελών και ισάριθμων αναπληρωματικών μελών του  Πειθαρχικού Συμβουλίου.
  4. Δέκα (10) εκπροσώπων του Συλλόγου στην Γενική Συνέλευση του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου.

         Οι υποψηφιότητες πρέπει να υποβληθούν στον Σύλλογο μέχρι την Παρασκευή 5 Σεπτεμβρίου 2014 και ώρα 12 το μεσημέρι.

     Δικαίωμα ψήφου έχουν οι ιατροί που έχουν εξοφλήσει την συνδρομή του έτους 2014, μέχρι την Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου 2014 και ώρα 12 το μεσημέρι.

    Σύμφωνα με τον Νόμο 727/77 η άσκηση του εκλογικού δικαιώματος  είναι υποχρεωτική για όλα τα μέλη  και η παράλειψη αυτού συνιστά  Πειθαρχικό παράπτωμα που τιμωρείται.

   Ο κατάλογος των μελών που θα έχουν δικαίωμα ψήφου θα αναρτηθεί στα γραφεία Συλλόγου στις 19/9/2014. Όλα τα μέλη του Συλλόγου πρέπει να λάβουν γνώση του καταλόγου, έχουν δε δικαίωμα  να υποβάλλον  αίτηση για διόρθωση τυχόν λάθους μέχρι την Παρασκευή 26/9/2014 και ώρα 12 το μεσημέρι.

  Μετά την παραπάνω ημερομηνία δεν μπορεί να γίνει διόρθωση του καταλόγου.

      Επιτρέπεται με βάση την ισχύουσα Νομοθεσία, το ίδιο πρόσωπο να εκλεγεί ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή του Πειθαρχικού Συμβουλίου του Ιατρικού Συλλόγου και ως εκπρόσωπός του στην Γενική Συνέλευση του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου (Ν.1425, Φ.Ε.Κ. 30/19-3-1984, Τεύχος Α΄).

Για το Διοικητικό Συμβούλιο του Ι.Σ.Π.

Η Πρόεδρος                                                     Ο Γραμματέας

Άννα Μαστοράκου                                      Γεώργιος Σκρουμπής

Κάντε κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο για να δείτε το Δελτίο Τύπου:

Δ.Τ.Προκήρυξης εκλογών