Θεσμική συνάντηση Προεδρείου ΙΣΠ με τον Διοικητή της 6ης ΥΠΕ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Θεσμική συνάντηση Προεδρείου ΙΣΠ με τον Διοικητή της 6ης ΥΠΕ
Αρ. πρωτ.: 5512/5-12-2022

Την Παρασκευή 02/12/2022 πραγματοποιήθηκε θεσμική συνάντηση μελών του Προεδρείου του ΙΣΠ με τον Διοικητή της 6ης ΥΠΕ κ. Καρβέλη Ιωάννη με σκοπό να συζητηθούν προβλήματα που προκαλούν μόνιμες δυσλειτουργίες στα νοσοκομεία της περιοχής ευθύνης μας.

  1. Η υπολειτουργία της Παθολογικής κλινικής του Νοσοκομείου του Πύργου δημιουργεί μόνιμη αναστάτωση στη λειτουργία των Νοσοκομείων μας και της δημόσιας ΠΦΥ (κέντρα υγείας – ΤΟ.Μ.Υ.). Ζητούμε να χαρακτηρισθεί το Νοσοκομείο του Πύργου ως άγονο, ώστε να δημιουργεί κίνητρο προς τους ενδιαφερόμενους ιατρούς. Επίσης προτείνουμε να γίνει μία σοβαρή προσπάθεια επίλυσης του ζητήματος, αξιοποιώντας το ιατρικό δυναμικό του Νομού Ηλείας.
  2. Το καθεστώς υπερ-εφημέρευσης δημιουργεί πρόσθετα φορολογικά βάρη στους νοσοκομειακούς ιατρούς, λειτουργώντας ως αντικίνητρο για εργασία. Ζητούμε την αντιμετώπιση της φορολόγησης των εφημεριών ως “αυτοτελώς” φορολογούμενα ποσά.
  3. Το Καραμανδάνειο Νοσοκομείο πρέπει να αποκτήσει άμεσα Διοικητή και να επισπευσθεί η διαδικασία εγκατάστασης μαγνητικού τομογράφου. Το ζήτημα του παιδο-αναισθησιολογικού τμήματος παραμένει άλυτο ενώ αναμένεται συνταξιοδότηση έμπειρου συναδέλφου στην παιδοχειρουργική κλινική.
  4. Οι νοσοκομειακοί ιατροί δικαιούνται αξιοπρεπείς αμοιβές βάσει των αποφάσεων του ΣτΕ. Οι πληρωμές των εφημεριών των νοσοκομειακών ιατρών πρέπει να αποδίδονται σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα, χωρίς καθυστερήσεις.
  5. Είναι αδήριτη ανάγκη να προκηρυχθούν οι μόνιμες κενές θέσεις των παθολογικών κλινικών των δύο Νοσοκομείων μας καθώς και  θέσεις επικουρικών παθολόγων.
  6. Τέλος ζητούμε να ανασταλεί η εφαρμογή των άρθρων 7 και 10 του πρόσφατου ψηφισθέντα νόμου για το ΕΣΥ, με ταυτόχρονη έναρξη θεσμικού διαλόγου με τον ΠΙΣ και Ιατρικούς Συλλόγους.

Ο Διοικητής αποδέχθηκε τις προτάσεις του ΙΣΠ, ως δόκιμες και έχει ήδη ενεργήσει όσον αφορά τις προκηρύξεις των παθολόγων του ΠΓΝΠ και στα υπόλοιπα ζητήματα που τέθηκαν κατά τη διάρκεια της συνάντησης. Για την υλοποίηση του νομοσχεδίου του ΕΣΥ, επιφυλάχθηκε να λάβει ενημέρωση από το Υπουργείο Υγείας.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο,

                 Η Πρόεδρος                                                                         Ο Γραμματέας

                       Άννα Μαστοράκου                                                               Γεώργιος Πατριαρχέας