Η αποκατάσταση του ιατρικού μισθολογίου αποτελεί όχι μόνο νομική αλλά κυρίως ηθική υποχρέωση της πολιτείας

 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 Αρ. Πρωτ.: 7194/8-11-2018

Θέμα:  «Η αποκατάσταση του ιατρικού μισθολογίου αποτελεί όχι μόνο νομική αλλά κυρίως ηθική υποχρέωση της πολιτείας»

Το Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ) με πρόσφατες και παλαιότερες αποφάσεις του έχει κρίνει ως αντισυνταγματικές τις μισθολογικές περικοπές των νοσοκομειακών ιατρών (ιατρών ΕΣΥ και ιατρών μελών ΔΕΠ), κρίνοντας ως εξαιρετικά σημαντικό το έργο τους ως δημοσίους λειτουργούς – το οποίο έχει άλλωστε αναγνωρισθεί από την πολιτεία με την υπαγωγή τους σε ειδικό μισθολόγιο.

Η απόφαση της κυβέρνησης να εφαρμόσει μερικώς και κατά το δοκούν τις αποφάσεις του ΣτΕ, δε βρίσκει σύμφωνο τον ιατρικό κόσμο. Η πρόθεση της κυβέρνησης να επιστρέψει ως αναδρομικά μέρος των αντισυνταγματικών περικοπών, χωρίς να αναπροσαρμόζει τις τρέχουσες αποδοχές στα επίπεδα του 2012, δε συνάδει με το πνεύμα της απόφασης του ΣτΕ. Καλύπτεται πίσω από το νέο ειδικό μισθολόγιο, του οποίου η συνταγματικότητα θα κριθεί σύντομα από το Συμβούλιο Επικρατείας, μετά από νέες προσφυγές.

Η εφαρμογή των αποφάσεων της δικαιοσύνης δε μπορεί να παρουσιάζεται ως «χριστουγεννιάτικος μποναμάς». Δε μπορεί να εμφανίζεται ως «γενναιοδωρία», η νομική και κυρίως ηθική υποχρέωση της πολιτείας απέναντι στους νοσοκομειακούς ιατρούς. Η ανακοινωθείσα πρόθεση για χορήγηση αναδρομικών ποσών – που μεγάλο τμήμα τους θα παρακρατηθεί ως πρόσθετος φόρος – δεν ικανοποιεί τους νοσοκομειακούς ιατρούς.

Οι νοσοκομειακοί ιατροί (ιατροί ΕΣΥ και ιατροί μέλη ΔΕΠ) απαιτούν την άμεση αναπροσαρμογή των μηνιαίων αποδοχών τους στα προ του 2012 επίπεδα, όπως οι αποφάσεις του ΣτΕ ορίζουν και όπως το έργο που επιτελούν επιβάλει.

Καλούμε τους συναδέλφους νοσοκομειακούς ιατρούς, όπως ακολουθήσουν τις νομικές ενέργειες που προτείνουν οι συνδικαλιστικές τους οργανώσεις (ΟΕΝΓΕ και ΠΟΣΔΕΠ), τόσο σχετικά με την αντισυνταγματικότητα του νέου ειδικού μισθολογίου, όσο και για την διεκδίκηση αναδρομικών από την περικοπή επιδομάτων εορτών και αδείας.

Οι νοσοκομειακοί ιατροί στήριξαν και στηρίζουν το δημόσιο σύστημα υγείας καθόλη την περίοδο της κρίσης. Διεκδικούν και απαιτούν την αναγνώριση του έργου που επιτελούν.

 

Η Πρόεδρος          Ο Αντιπρόεδρος        Ο Γεν. Γραμματέας

 

Άννα Μαστοράκου Γεώργιος Σκρουμπής Γεώργιος Πατριαρχέας

 

Δελτίο τύπου – Η αποκατάσταση του ιατρικού μισθολογίου αποτελεί όχι μόνο νομική αλλά κυρίως ηθική υποχρέωση της πολιτείας