Επιτακτική η ορθολογική διευθέτηση του χρόνου εργασίας των ιατρών του ΕΣΥ

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 Αρ. Πρωτ.: 5716/12-7-2017

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιατρικού Συλλόγου Πατρών, εξετάζοντας αναλυτικά την ισχύουσα νομοθεσία (ΠΔ89/1999 και ΠΔ76/2005)  και το σχέδιο Νόμου για την οργάνωση του χρόνου εργασίας των ιατρών του ΕΣΥ, κατέληξε στις ακόλουθες θέσεις:

  1. Οι μέχρι τώρα εφαρμοζόμενες 24ωρες εφημερίες είναι εξοντωτικές, αναχρονιστικές και παράνομες, καιως εκ τούτου πρέπει να πάψουν να εφαρμόζονται.
  2. Η μεγάλη υποστελέχωση τμημάτων σε μερικά Νοσοκομεία καθιστά μη εφαρμόσιμη,οποιαδήποτε ισχύουσα ή μελλοντική νομοθεσία. Με βασικό γνώμονα την εξασφάλιση όλων των συνθηκών επαρκούς και ασφαλούς εφημέρευσης, θα πρέπει να δρομολογηθούν το συντομότερο δυνατόν όλες ανεξαιρέτως οι απαραίτητες μόνιμες προσλήψεις νέων ιατρών, που θα προβλέπονται στα επικαιροποιημένα οργανογράμματα και τους Οργανισμούς των Νοσοκομείων.
  3. Απαιτείται γενναία αναβάθμιση τουβασικού μισθού των νοσοκομειακών γιατρών και της ωριαίας αποζημίωσης της εφημερίας. Να προσμετράται ο χρόνος εφημέρευσης στα συντάξιμα χρόνια. Να δοθεί επιτέλους το ανθυγιεινό επίδομα στους γιατρούς!
  4. Η ενίσχυση και οργάνωση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, η δημιουργία ανεξάρτητων ΤΕΠ και η ενίσχυση του ΕΚΑΒ αποτελούν τρία σημαντικότατα εργαλεία στην επιζητούμενη ανασυγκρότηση του ΕΣΥ.
  5. Τέλος, να εφαρμοσθεί η ισχύουσα Νομοθεσία που ενσωματώνει τις κοινοτικές Ευρωπαϊκές οδηγίες, με διαφοροποίηση ανά Νοσοκομείο (με ευθύνη της Διοίκησης –Δ.Σ. και του Επιστημονικού Συμβουλίου του κάθε Νοσοκομείου),  αναλόγως του αριθμού των ιατρών, που θα έχει προκύψει μετά τις αναγκαίες προσλήψεις.

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο,

Η Πρόεδρος            Ο Αντιπρόεδρος         Ο Γραμματέας 

Άννα Μαστοράκου Γεώργιος Σκρουμπής Γεώργιος Πατριαρχέας