ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ

Αρ. Πρωτ.: 7909/27-9-2013

 

Αγαπητοί συνάδελφοι,

 

Λόγω της τακτικής παρακολούθησης της συνταγογραφικής συμπεριφοράς όλων των ιατρών που συνεργάζονται με τον ΕΟΠΥΥ μέσω του συστήματος ηλεκτρονικής συνταγογράφησης, παρακαλούνται οι συνάδελφοι των δημοσίων Νοσοκομείων να αναγράφουν τη διαγνωστική προσπέλαση ή θεραπευτική αγωγή των ασθενών τους με την έκδοση δικών τους ηλεκτρονικών παραπεμπτικών, καθώς οι κωδικοί όλων των ιατρών παρακολουθούνται συστηματικά και δεν είναι πλέον εφικτή η στατιστική χρέωση παραπεμπτικών από παραπομπή έτερου συναδέλφου.

Υπενθυμίζεται ότι βάσει της κείμενης νομοθεσίας, όλοι οι ιατροί οφείλουν να συνταγογραφούν ηλεκτρονικά και πρέπει να εξυπηρετούν τους ασθενείς τους προς αποφυγή περαιτέρω ταλαιπωρίας τους.  

 

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

 

      Η  Πρόεδρος                                              Ο   Γραμματέας

 

    Άννα   Μαστοράκου                                  Γεώργιος   Σκρουμπής