Επιστολή στα μέλη (ιδιώτες) για ανάρτηση πινακίδας

Επιστολή στα μέλη (ιδιώτες) για ανάρτηση πινακίδας

Προς
μέλη του Ιατρικού Συλλόγου
Ενταύθα

Αγαπητά μέλη,

Βάσει των οδηγιών που λάβαμε μετά από τηλεφωνική επικοινωνία με τον κο. Χελιώτη (Υπουργείο Ανάπτυξης), συντάκτη της υπ’ αριθμόν 4-28/11/2012 αγορανομικής διάταξης, η οποία συμπεριλαμβάνει και επαγγέλματα παροχής υπηρεσιών, θα πρέπει βάσει νόμου να αναρτηθεί στο «χώρο συναλλαγής» του ιδιωτικού ιατρείου, εργαστηρίου ή κλινικής, η επισυναπτόμενη πινακίδα. Σε αντίθετη περίπτωση, το αντίτιμο του προστίμου είναι 1000 ευρώ.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Άννα   Μαστοράκου
Ο  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Γεώργιος   Σκρουμπής

Κοινοποίηση:
1.    ΠΙΣ
2.    Ιατρικοί Σύλλογοι της χώρας


«Ο ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΕΙ ΕΑΝ ΔΕΝ ΛΑΒΕΙ ΤΟ ΝΟΜΙΜΟ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ (ΑΠΟΔΕΙΞΗ−ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ)»

«CONSUMER IS ΝΟΤ OBLIGED TO PAY IF THE NOTICE OF PAYMENT HAS ΝΟΤ BEEN RECEIVED (RECEIPT − INVOICE)»

Αγορανομική διάταξη 4/28.11.2012