Επιστολή στα μέλη για ανάρτηση πινακίδας

Επιστολή στα μέλη για ανάρτηση πινακίδας


Προς

Τα Μέλη του Συλλόγου μας

 Αγαπητοί συνάδελφοι,

Παρόλη την ενημέρωση που στάλθηκε από το ΠΙΣ σχετικά με την άρση της υποχρέωσης ανάρτησης της πινακίδας της αγορανομικής διάταξης από τους ιατρούς, διευκρινίστηκε σε χθεσινή ανακοίνωση από το Υπουργείο Ανάπτυξης ότι απολύτως καμία ιατρική επαγγελματική δραστηριότητα δεν εξαιρείται προς το παρόν από την υποχρέωση ανάρτησης της πινακίδας. Επισημάνθηκε ότι το έγγραφο-απάντηση της Διεύθυνσης Τιμών παροχής Υπηρεσιών προς τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών αποτελεί υποκειμενική ερμηνεία.

Υπενθυμίζεται ότι ο Ιατρικός Σύλλογος Πατρών έχει ρητώς δηλώσει την αντίθεσή του στην προσπάθεια μετάλλαξης εκ μέρους της πολιτείας, της παροχής υπηρεσιών Υγείας σε «επιχείρηση» και της Υγείας σε «εμπόρευμα».

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Άννα   Μαστοράκου
Ο  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Γεώργιος   Σκρουμπής