Επιστολή σε Πρόεδρο ΕΟΠΥΥ με θέμα: Όροι και Κανόνες Συνταγογράφησης

Αρ. Πρωτ.: 8404

Πάτρα: 14/10/2013

 

Προς Πρόεδρο ΕΟΠΥΥ

Κο Κοντό Δημήτριο

Αθήνα

 

Κύριε Πρόεδρε,

 

Επανερχόμαστε στο θέμα της συνταγογράφησης, γιατί πρέπει απαραιτήτως να υπάρχουν σαφείς όροι και κανόνες κατά τη διαδικασία της συνταγογράφησης από τους γιατρούς και να δοθούν απαντήσεις σε πολλά ερωτηματικά που έχουν ανακύψει.

Τα προσωπικά ειδοποιητήρια της συνταγογράφησης φαρμάκων, που στάλθηκαν ηλεκτρονικά πρόσφατα στους κλινικούς συμβεβλημένους γιατρούς του ΕΟΠΥΥ, χωρίς να ορίζεται τι θεωρείται υπερσυνταγογράφηση, ποια είναι τα όρια και τα κριτήρια, ποια είναι τα αποδεκτά όρια για τις υπόλοιπες μετρήσιμες κατηγορίες και παραμέτρους, λειτουργούν τυφλά, εκβιαστικά και εκφοβιστικά. Δεν βοηθούν τον γιατρό ώστε να επιλέξει την καλύτερη φαρμακευτική θεραπεία για τους ασθενείς του. 

Δεν υπάρχουν συγκεκριμένες οδηγίες, για το τι κρίνεται αποδεκτό και τι όχι.

Οφείλουμε λοιπόν να τονίσουμε για άλλη μία φορά ότι οι γιατροί εκτελούν επιστημονικό έργο, έχουν υποχρέωση να δίνουν τον καλύτερο εαυτό τους στην εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων.

Μπορεί να υπάρχουν γιατροί, που αξιοποιούν τις «δυνατότητες», που έχουν οι φαρμακευτικές εταιρείες στην προώθηση των φαρμακευτικών σκευασμάτων, αλλά υπάρχουν και πάρα πολύ γιατροί, που βρίσκονται δίπλα στους ασθενείς τους, με συνέπεια και φιλοτιμία, ιδιαίτερα αυτή την περίοδο.

Κριτήριο για το ποιος γιατρός είναι καλός και ποιος όχι δεν μπορεί να  αποτελεί ο αριθμός συνταγών, που έχει εκδώσει, ούτε αποτελεί μοναδικό κριτήριο το ποσοστό των γενοσήμων που έχει συνταγογραφήσει.

Άλλωστε αν κάποιος γιατρός επιχειρήσει να συνταγογραφήσει σε ασθενείς του μόνο γενόσημα, μπορεί να τον αποκλείσει, από τη χρήση σύγχρονων και μοναδικών θεραπειών, να του στερήσει την πλέον απαραίτητη αγωγή για την αντιμετώπιση της πάθησής του. Σήμερα υπάρχουν πολλά σύγχρονα και μοναδικά σκευάσματα τόσο για κοινές αλλά και για βαριές παθήσεις, που δεν είναι δυνατόν να αντικατασταθούν από κανένα γενόσημο.

Φυσικά τη δυνατότητα, που έχουν οι φαρμακευτικές εταιρείες να «προωθούν» τα σκευάσματά τους, οφείλει να την ελέγξει και να την μπλοκάρει το ίδιο το υπουργείο υγείας και η κυβέρνηση, που διαθέτουν τους ανάλογους μηχανισμούς.

Το ηλεκτρονικό σύστημα επεξεργασίας των συνταγών συλλέγει μεν στοιχεία, αλλά δεν μπορεί  να διαχωρίσει ποιος γιατρός κάνει καλά τη δουλειά του και ποιος όχι, θέτει όμως άκριτα υπόνοιες, ότι πιθανότατα αυξημένη συνταγογράφηση συνεπάγεται συνεργασία με φαρμακευτικές εταιρείες. Πολύ περισσότερο βέβαια, που το σύστημα καταλογίζει εις βάρος των γιατρών, πολλές φορές τις επιλογές των φαρμάκων, που γίνονται από τους φαρμακοποιούς, όταν αλλάζουν τη προτεινόμενη θεραπεία των γιατρών. Εκτός αν δεν συμβαίνει αυτό, πράγμα απαραίτητο για να ξεκαθαριστεί από σας, αλλά χρεώνεται στο γιατρό, η επιλογή, το «κλικάρισμα», που κάνει σε κάποιο σκεύασμα και όχι το φάρμακο, που τελικά χορηγεί και εκτελεί ο φαρμακοποιός.

 

Υπάρχουν συγκεκριμένα παραδείγματα, που αναδεικνύουν πτυχές των προβλημάτων, που αντιμετωπίζουμε σχετικά:

1ο Οι χρόνιοι πάσχοντες, προκειμένου να αποφύγουν επιπρόσθετη ταλαιπωρία, επιθυμούν να πάρουν τρίμηνες συνταγές. Αυτό το δικαίωμα τους το παρέχει ο ΕΟΠΥΥ. Οι ειδικότητες, που παρακολουθούν χρόνιους πάσχοντες είναι αρκετές ( καρδιολόγοι, παθολόγοι, νευρολόγοι, ρευματολόγοι, πνευμονολόγοι κ.λ.π. ) και θα πρέπει να συνταγογραφούν τρίμηνες, ώστε να εξυπηρετούν τους ασθενείς τους. Το σύστημα μηχανογραφικής επεξεργασίας των συνταγών όμως, δεν ξεχωρίζει τις τρίμηνες και επιβαρύνει τα στατιστικά του συνταγογράφου γιατρού με μεγάλο αριθμό συνταγών ενός ασθενούς και έτσι αυξάνουν κατά πολύ τη μηνιαία φαρμακευτική  δαπάνη και τις υπόλοιπες στατιστικές παραμέτρους του συγκεκριμένου γιατρού.

2ο Το σύστημα δεν αφαιρεί από τις μετρήσιμες στατιστικές τιμές τις συνταγές, που ακυρώνονται και ξαναγράφονται, για διάφορους λόγους, διογκώνοντας έτσι το πλήθος και τη αναλογούσα δαπάνη των συνταγών.

3ο Από το κέντρο μηχανογραφικής επεξεργασίας χρησιμοποιείται ο μέσος όρος ειδικότητος, για τις παραμέτρους που καταγράφει, χωρίς να ορίζει ελάχιστο και μέγιστο αποδεκτό όριο. Δεν αξιολογούνται έτσι οι διαφορετικές προτιμήσεις και το αυξημένο πλήθος ασθενών ενός γιατρού, η αυξημένη γεωγραφική περιοχή που καλύπτουν ορισμένοι γιατροί συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥΥ,  όπου δεν υπάρχουν άλλοι συμβεβλημένοι σε αυτήν, η αυξημένη συνταγογράφηση των γιατρών, που ανήκουν στα πολυιατρεία του ΕΟΠΥΥ και είναι συμβεβλημένοι και στο ιδιωτικό τους ιατρείο, καθώς και άλλες ιδιαιτερότητες, που δεν λαμβάνονται υπόψη.

Γι΄αυτό ζητάμε να ξεκαθαρίσει ο ΕΟΠΥΥ τον ανώτατο αριθμό ασθενών, που θεωρεί ότι μπορεί να εξετάσει και να συνταγογραφήσει γι΄ αυτούς ένας γιατρός αναλόγως της εργασιακής θέσης, που κατέχει, τον αριθμό ασφαλισμένων, που δυνητικά καλύπτει. Να ορισθεί ο ανώτερος αριθμός συνταγών, που δύναται ο γιατρός να συνταγογραφήσει, ο ανώτερος αριθμός τρίμηνων συνταγών. Τα όρια των ποσοστών στα οποία μπορεί να κινηθεί, όσον αφορά τα γενόσημα ή τα μοναδικά φάρμακα, ή για τα φάρμακα, που μάλλον θεωρούνται εκτός ειδικότητός του. Να ορισθεί ενδεχομένως και ο ανώτερος αριθμός εξετάσεων, που θεωρείτε ότι μπορεί να συνταγογραφήσει ο γιατρός.

Τους κανόνες αυτούς της συνταγογράφησης θα πρέπει να τους γνωρίζουν με απόλυτη σαφήνεια τόσο οι συνταγογράφοι γιατροί, όσο και οι ασφαλισμένοι. Έτσι ώστε αν ορίσετε κανόνες, που στην ουσία θα αποκλείουν επιπρόσθετα θεραπείες και φάρμακα, θα περιορίζουν δραματικά την συνταγογράφηση στους γιατρούς, αυτό θα πρέπει να κοινοποιηθεί και στους ασφαλισμένους, ώστε να μην φέρονται υπεύθυνοι των περικοπών των θεραπειών τους οι γιατροί και εισπράττουν αδίκως την αγανάκτηση και τις διαμαρτυρίες τους.

Δηλώνουμε ότι, οι κανόνες συνταγογράφησης θα πρέπει να διευκρινιστούν και να τεθούν, με γνώμονα την ασφαλή και πλήρη κάλυψη των αναγκών  ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, ασχέτως ασφαλιστικής ή όχι ικανότητος, όλων ανεξαιρέτως των ασθενών μας.

Επιμένουμε ότι, η φαρμακευτική αγωγή είναι επιλογή του γιατρού, γιατί αυτός έχει την επιστημονική ευθύνη για την θεραπεία και την υγεία του ασθενούς του και αυτός απολογείται για το αποτέλεσμα της συγκεκριμένης θεραπείας.

Σε αυτή την κατεύθυνση είμαστε έτοιμοι να θέσουμε σε συνεργασία μαζί σας σαφή κριτήρια συνταγογράφησης, που θα εξυπηρετούν τις ιατροφαρμακευτικές ανάγκες των ασφαλισμένων, δεν θα υποβαθμίζουν τις ήδη παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας από το σύστημα υγείας, αλλά αν είναι δυνατόν να οδηγήσουν στην αναβάθμισή τους.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                      Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Μαστοράκου Άννα                                         Σκρουμπής Γεώργιος

Κοινοποίηση:

  1. Υπουργός Υγείας
  2. ΠΙΣ, Ιατρικοί Σύλλογοι
  3. Μέλη

Δείτε το επίσημο έγγραφο