Επιστολή προς τον Πρόεδρο του ΕΟΠΥΥ, κ. Κοντό με θέμα: Όχι “εκπτώσεις” στην ποιότητα διαγνωστικών υπηρεσιών

Αριθ. Πρωτ.: 3649

Πάτρα: 9/4/2015

Προς Πρόεδρο ΕΟΠΥΥ, κ. Κοντό,

 

κ. Πρόεδρε,

 Με ιδιαίτερη έκπληξη, λάβαμε γνώση του περιεχομένου της υπ’αριθμόν 12471 επιστολής σας (02/04/2015) προς τους συμβεβλημένους παρόχους παρακλινικών εξετάσεων περί κατάργησης του ανώτατου ατομικού ορίου για το 2015 και οφείλουμε να διευκρινίσουμε τα κάτωθι:

  1. Βάσει του ΦΕΚ 35/14-1-2015 τ.Β΄ Υ.Α. υπ” αριθμ. οικ.:113385 Τροποποίηση επί της Υ9/οικ.70521/18−8−14 «Βραχυπρόθεσμα και Μακροπρόθεσμα Μέτρα Ελέγχου της Συνταγογράφησης και Εκτέλεσης Εργαστηριακών Εξετάσεων», υπάρχει σαφέστατο όριο αναγραφής και εκτέλεσης εργαστηριακών εξετάσεων ανά παραπεμπτικό ανά ΑΜΚΑ ασθενούς καθώς και όριο συνταγογράφησης παρακλινικών εξετάσεων με έκπτωση 40% στην περίπτωση αυτοπαραπομπής. Εξετάσεις που συνταγογραφούνται κατά υπέρβαση αυτού του ορίου δεν αποζημιώνονται και δεν εκτελούνται από τους παρόχους.
  2. Εκτελεσθείσες παρακλινικές εξετάσεις σε ασφαλισμένους από τους συμβεβλημένους ιατρούς έχουν υποστεί άδικες και αδικαιολόγητες περικοπές, κατά τον έλεγχο των ιδιωτικών ελεγκτικών εταιρειών (ΙΕΕ), βάσει πάντα των οδηγιών του ΕΟΠΥΥ.  Αυτές οι περικοπές οφείλονται σε ανυπαρξία κωδικών που να αποτυπώνουν υπαρκτές ιατρικές πράξεις, σε αδυναμίες εγγραφής και καταλογισμού του συστήματος ηλεκτρονικής συνταγογράφησης (edapy) των εξετάσεων, καθώς και σε έλλειψη εμπειρίας και ορθολογικής επιστημονικής αντίληψης των ΙΕΕ περί κλινικού ιατρικού ελέγχου.
  3. Δεν είναι σαφής η κατάργηση του ανώτατου ορίου δαπάνης για τις ακτινολογικές εξετάσεις, γεγονός που αναδεικνύεται και στο αποσταλέν έγγραφο: «Εξετάσεις υψηλού κόστους, όπως για παράδειγμα Αξονικές και Μαγνητικές Τομογραφίες και Έγχρωμοι Υπέρηχοι (Triplex) που βρίσκονται εκτός των ορίων έγκρισης, δύναται σε ειδικές περιπτώσεις να αποζημιωθούν στον ιδιωτικό τομέα σε περιπτώσεις υπέρβασης του πλαφόν, μετά από σχετική έγκριση του ΕΟΠΥΥ ». Η διευκρίνιση αυτή προφανώς δεν αναφέρεται στο σύνολο των ασφαλισμένων, που οδηγούνται μαζί με τους ιατρούς τους σε περίπλοκες γραφειοκρατικές διαδικασίες.
  4. Η πολιτική απόφαση για εφαρμογή πενιχρών κλειστών προϋπολογισμών από τον ΕΟΠΥΥ θέτει σαφέστατα ανώτατα όρια εξυπηρέτησης των ασφαλισμένων.

 

κ. Πρόεδρε,

Το ποσό που αφορά την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας των 10 εκατ. ασφαλισμένων του ΕΟΠΥΥ, δεν υπερβαίνει το 7% του συνολικού προϋπολογισμού του (380 εκατ). Το ποσό που προορίζεται για τις παρακλινικές εξετάσεις είναι της τάξεως των 30 ευρώ ετησίως ανά ασφαλισμένο και δεν είναι ικανό να διασφαλίσει το βασικό κόστος προμήθειας των αναλώσιμων αντιδραστηρίων, του απαραίτητου ποιοτικού ελέγχου καθώς και της συντήρησης του τεχνολογικού εξοπλισμού.

Η αντισυμβατική συμπεριφορά του ΕΟΠΥΥ με τη «στάση πληρωμών», το καθεστώς απανωτών «κουρεμάτων» ( clawback και rebate ) και τη συστηματική προσπάθεια «επιστράτευσης» των υπηρεσιών υγείας που παρέχονται στον ιδιωτικό τομέα, έχουν επιφέρει οδυνηρές επιπτώσεις στην ποιότητα των προσφερομένων υπηρεσιών υγείας, στην επιβίωση των ατομικών ιατρείων καθώς και στη διατήρηση των θέσεων εργασίας του εξειδικευμένου προσωπικού που απασχολούνται σε αυτά.  

Ως εκ τούτου, με όρους διασφάλισης της ποιότητας παροχής υπηρεσιών διαγνωστικού τομέα, προκύπτουν ανυπέρβλητα εμπόδια στην ορθολογική άσκηση του ιατρικού διαγνωστικού έργου. Το ασαφές πλαίσιο λειτουργίας του ΕΟΠΥΥ για το 2015 κατά το πρότυπο των προηγούμενων ετών και η έλλειψη εχεγγύου πληρωμών των εκτελεσθέντων παρακλινικών εξετάσεων, καθιστά ουσιαστικά αδύνατη την άρτια εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων, μέσω της σύμβασης με τον Οργανισμό.

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

του Ιατρικού Συλλόγου Πατρών

 

Η Πρόεδρος               Ο Αντιπρόεδρος               Ο Γραμματέας

 

Άννα Μαστοράκου     Γεώργιος Σκρουμπής       Γεώργιος Πατριαρχέας

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: ΥΠΟΥΡΓΟ ΥΓΕΙΑΣ, ΠΙΣ, Ι. Σ. Χώρας, ΜΜΕ,

ΜΕΛΗ ΜΑΣ ΚΛΙΝΙΚΟΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥΣ – ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ

Epistoli pros Proedro EOPYY

Koinoi kodikoi IEE