Επιστολή ΙΣ Πατρών στα μέλη του σχετικά με περιπτώσεις εξαιρέσεων εφαρμογής μάσκας για ιατρικούς λόγους

Αριθ. Πρωτ.: 4435

Πάτρα: 7/8/2020

 

Προς τα

μέλη του Ιατρικού Συλλόγου Πατρών

Αρ. πρωτ.: 4435/7-8-2020

Αγαπητοί συνάδελφοι,

 

Βρισκόμαστε σε χρονικό σημείο ραγδαίας αύξησης των κρουσμάτων COVID-19 και τα θεσμοθετημένα μέτρα προστασίας έχουν σχεδόν καθολικό χαρακτήρα.

Βάσει του ΦΕΚ-3162/31-7-2020 τ.Β΄ «Εφαρμογή του μέτρου της υποχρεωτικής χρήσης μάσκας σε κλειστούς χώρους», οι εξαιρέσεις από τη χρήση της μάσκας αναφέρονται στο άρθρο 4.

«Άρθρο 4 Εξαιρέσεις

Από την υποχρέωση των παρ. 1 και 2 εξαιρούνται α) τα άτομα για τα οποία η χρήση μάσκας δεν ενδείκνυται για ιατρικούς λόγους που αποδεικνύονται με τα κατάλληλα έγγραφα, όπως λόγω αναπνευστικών προβλημάτων και β) τα παιδιά ηλικίας κάτω των τριών (3) ετών».

(Σημ: με την έκδοση του ΦΕΚ 3330/8-8-2020 τΒ Εφαρμογή μέτρου υποχρεωτικής χρήσης μάσκας το περιεχόμενο του άρθρου 4 περί εξαιρέσεων έχει μεταφερθεί στο άρθρο 5 της αντίστοιχης Απόφασης)

Λόγω της ιδιαίτερα αυξημένης κοινωνικής πίεσης για έκδοση βεβαιώσεων εξαίρεσης στη χρήση της μάσκας, σας συνιστούμε την αποφυγή της έκδοσης τέτοιων γνωματεύσεων, όταν κατά την επιστημονική σας κρίση δεν συντρέχουν αντικειμενικοί και τεκμηριωμένοι λόγοι υπαγωγής των ασθενών στην εξαίρεση.

Υπενθυμίζεται ότι η χρήση της μάσκας (από κοινού με τα λοιπά μέτρα ατομικής υγιεινής και τήρησης των αποστάσεων), είναι επιβεβλημένο μέτρο, ειδικά στους χρόνιους πάσχοντες και στις ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς,

Η Πρόεδρος                      Ο Γραμματέας

     Άννα Μαστοράκου           Γεώργιος Πατριαρχέας