Επιστολή ΙΣ Πατρών προς Δ/ντρια Οικονομικών Υπηρεσιών ΕΟΠΥΥ για τα ληξιπρόθεσμα

ΠΡΟΣ ΕΟΠΥΥ

Διευθύντρια Οικονομικών Υπηρεσιών ΕΟΠΥΥ

ΑΘΗΝΑ

Αρ. Πρωτ.: 4801/31-5-2013

Κα Περδίκη, 

 Δεχόμαστε απανωτές αναφορές ιατρών που κατά την οριστικοποίηση του ποσού των ληξιπρόθεσμων οφειλών του ΟΠΑΔ, βρίσκουν μεγάλες διαφορές με τα υποβληθέντα από αυτούς ποσά.

Κατά τη διερεύνηση αυτών των αναφορών, προέκυψε ότι η περικοπή αφορά κυρίως καθυστερημένη υποβολή θεωρημένων αποδείξεων παροχής υπηρεσιών (ΑΠΥ) για μερικούς ή όλους τους μήνες του 2011, εκδοθείσες μεταγενέστερα από τις 30/09/2011. Ο αποκλεισμός των αντίστοιχων ποσών από την παρούσα οριστικοποίηση βάσει ημερομηνίας των ΑΠΥ αποτελεί κατάφωρη αδικία για σημαντική μερίδα ιατρών που αντιμετωπίζουν έντονα πλέον βιοποριστικά προβλήματα από την πολυετή στάση πληρωμών.

Ερωτηματικό προκαλεί η διαφορετική αντιμετώπιση που ακολουθεί ο ΕΟΠΥΥ όσον αφορά την ερμηνεία των κείμενων διατάξεων. Θεωρεί μεν “παραστατικό στοιχείο” για τους ιατρούς που δεν έχουν υποβάλλει θεωρημένη ΑΠΥ, τις κατατεθείσες εντολές με τον αντίστοιχο αριθμό πρωτοκόλλου, ενώ το ίδιο δεν ισχύει για τους ιατρούς που έχουν εκδώσει τις ΑΠΥ, όπου ως “παραστατικό στοιχείο”  απορρίπτεται η πρώην επιλογή και “ορίζεται”  αποκλειστικά η ημερομηνία έκδοσης της ΑΠΥ. Δημιουργούνται κατά αυτόν τον τρόπο, συνθήκες άνισης και άδικης μεταχείρισης.

Για την αντιμετώπιση του ζητήματος, παρακαλούμε να επανεξετάσετε άμεσα το θέμα με όρους ισοτιμίας ή να εγκρίνετε τη διαδικασία ακύρωσης των αρχικών ΑΠΥ με αντίστοιχα πιστωτικά τιμολόγια από τους ιατρούς και έκδοσης νέου αθεώρητου τιμολογίου για το συνολικό τελικό ποσό.

Αναμένοντας σύντομα την απάντησή σας.

 Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                              Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΝΝΑ ΜΑΣΤΟΡΑΚΟΥ               ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΚΡΟΥΜΠΗΣ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

  1. Πρόεδρο ΕΟΠΥΥ κο Παπαγεωργόπουλο Ελευθέριο
  2. Ιατρικοί Σύλλογοι, ΠΙΣ
  3. Μέλη μας