Επιστολή ΙΣΠ προς τον Πρόεδρο του ΕΟΠΥΥ για την “αυτοαξιολόγηση” εργαστηρίων

Αρ. Πρωτ. : 4734/29-5-2013

Προς τον Πρόεδρο του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

κ. Ελευθέριο Παπαγεωργόπουλο

 

 Κύριε Πρόεδρε,

 

Αιφνιδιαστικά και με το χαρακτήρα του επείγοντος, καλείτε όλες τις ιδιωτικές εργαστηριακές μονάδες της χώρας να προβούν άμεσα σε διαδικασία «αυτοαξιολόγησης», θέτοντας ως προϋποθέσεις εξεζητημένα και δαπανηρά συστήματα πιστοποίησης που απαιτούνται αποκλειστικά σε μεγάλες εργαστηριακές μονάδες Πανεπιστημιακού επιπέδου της Ελλάδας ή του εξωτερικού, με αποτέλεσμα τη σημαντική οικονομική επιβάρυνση του μέσου ιδιωτικού εργαστηρίου, που συνήθως αποτελείται από τον εξειδικευμένο ιατρό με 1-2 άτομα προσωπικό, επιβάλλοντας επιπρόσθετο μεγάλο κόστος χωρίς κάποιο περαιτέρω κέρδος στην ποιότητα παροχής υπηρεσιών.

Απορίας άξιο είναι με ποιο κριτήριο η διοίκηση του ΕΟΠΥΥ δεν αποδέχεται τις κείμενες διατάξεις της ισχύουσας ειδικής νομοθεσίας (άρθρο 34 του Ν4025), που ορίζει με σαφή τρόπο τα κριτήρια διασφάλισης ποιότητας για τις ιδιωτικές εργαστηριακές δομές, σύμφωνα με τα οποία ελέγχονται τα εργαστήρια κατά τη διαδικασία αδειοδότησης από τις αρμόδιες διευθύνσεις της Περιφέρειας ή από τους Ιατρικούς Συλλόγους.

Επίσης, παραβλέπεται για άλλη μία φορά το αίτημα εφαρμογής των κριτηρίων αυτών και στο δημόσιο τομέα, δημιουργώντας συνθήκες αθέμιτου ανταγωνισμού μεταξύ δημοσίου και ιδιωτικού τομέα.

Η εφαρμογή αυστηρών ποιοτικών κριτηρίων είναι ευπρόσδεκτη από κάθε άποψη, αρκεί να συνοδεύεται από επιστημονικά δεδομένα ως προς τη βελτίωση των προσφερομένων υπηρεσιών και από την ανάληψη του αντίστοιχου ανελαστικού κόστους από τη διοίκηση του ΕΟΠΥΥ. Κάτι που ο οργανισμός δεν προτίθεται έμπρακτα να καλύψει. Αντιθέτως, όπως είναι ευρέως γνωστό, τα ιδιωτικά εργαστήρια πληρώνονται πλέον με την εξευτελιστική « ασφαλιστική τιμή » με επιβολή « κουρέματος » 20% στο καθηλωμένο από το 1991 κρατικό τιμολόγιο. Υπενθυμίζεται ότι ως αμοιβές για τα εργαστήρια που αναλαμβάνουν το κόστος των αντιδραστηρίων, συντήρησης μηχανημάτων και προσωπικού, δόθηκαν προκαταβολές της τάξεως του 90% των υποβληθέντων δαπανών για το 2012, με μόνιμη καθυστέρηση στην απόδοση των χρημάτων πάνω από 5μηνο, χωρίς να επιδεικνύεται από τη διοίκηση του ΕΟΠΥΥ καμία ευαισθησία στο γεγονός ότι πολλοί εργαστηριακοί ιατροί βρίσκονται αντιμέτωποι με ακάλυπτες επιταγές και δανειακές υποχρεώσεις, απειλή κατασχέσεων και φυλάκισης. 

Όλα τα ανωτέρω σε συνδυασμό με την αιφνίδια κατάργηση του κλιμακούμενου rebate στον εργαστηριακό τομέα, που θίγει συμφέροντα μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων, μας γεννούν πολλά ερωτηματικά για την πραγματική στόχευση της πολιτικής του ΕΟΠΥΥ.

Ζητούμε την άμεση ανάκληση των επίμαχων ανεπίσημων εγγράφων, καθώς δεν εμπίπτει στην αρμοδιότητα του ΕΟΠΥΥ η οριοθέτηση κανόνων ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας, που ορίζονται με σαφήνεια από τις κείμενες διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας.

Υπεύθυνοι για τη χάραξη κανόνων ποιότητας των υπηρεσιών υγείας και τη διασφάλιση εφαρμογής της πλούσιας εγχώριας νομοθεσίας είναι οι αρμόδιοι κρατικοί φορείς (ΕΚΑΠΤΥ, ΕΕΑΕ, ΕΣΥΔ, ΕΣΔΥ, ΚΕΣΥ) καθώς και ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος. 

Ζητούμε άμεσα να διευθετηθεί νομοθετικά η χορήγηση αδειών των ιδιωτικών εργαστηρίων αποκλειστικά από τους Ιατρικούς Συλλόγους.

 Για το Διοικητικό Συμβούλιο,

Η  Πρόεδρος                                                 Ο Γραμματέας

Άννα Μαστοράκου                          Γεώργιος Σκρουμπής

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

  1. ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΟΣ ΣΑΛΜΑΣ
  2. ΙΑΤΡΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ, ΠΙΣ
  3. ΜΕΛΗ ΜΑΣ