Επιστολή ΙΣΠ προς την 6η ΥΠΕ για το σχεδιασμό του υγειονομικού χάρτη της περιοχής μας

Προς  τον Διοικητή 6ης ΥΠΕ

κ Νικολόπουλο

Υπάτης 1  – ΠΑΤΡΑ

Αρ. πρωτ.: 3685/14-6-2018

 

Kε Διοικητά,

Σε συνέχεια της υπ’ αρ. πρωτ.: 751/31-1-2018 επιστολής μας επανερχόμαστε στο θέμα σχεδιασμού του υγειονομικού χάρτη της περιοχής μας και των δεδομένων που ελήφθησαν υπόψη για την καθορισμό των αναγκών. Με διαπιστωτική πράξη με αριθμό πρωτοκόλλου 9705 28/12/2017 η 6η ΥΠΕ καθόρισε τις ανάγκες που προκύπτουν για συμβάσεις Οικογενειακών Γιατρών στα όρια της διοικητικής ευθύνης της.

Παρακαλούμε όπως μας ενημερώσετε άμεσα από πού προκύπτει ο αριθμός των 108 Γενικών Ιατρών και Παθολόγων καθώς και των 26 Παιδιάτρων που θεωρείτε ότι υπηρετούν το σύστημα σε κρατικές δομές στην Αχαΐα και θα αναλάβουν ρόλο Οικογενειακού Γιατρού. Επίσης παρακαλούμε να μας ενημερώσετε αν περιλαμβάνονται σε αυτούς τους αριθμούς οι γιατροί που προσλήφθηκαν στις ΤΟΜΥ από την προκήρυξη του καλοκαιριού, πόσοι και ποιοι είναι οι γιατροί αυτοί και αν έχουν αναλάβει καθήκοντα και σε ποια σημεία.

Με τη ψήφιση του νομοσχεδίου για τη ΠΦΥ που προβλέπει την θεσμοθέτηση του Οικογενειακού Γιατρού επιβάλλεται ολόκληρος ο πληθυσμός να καλύπτεται με αντίστοιχη εγγραφή σε Οικογενειακό Γιατρό.

Στις 12/6/23018 αναρτήθηκε η υπ’ αρ. αριθ. πρωτ.:Γ4β/Γ.Π.οικ.45524 νέα προκήρυξη- πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ιατρούς στις ΤΟΜΥ. Σε αυτή την προκήρυξη αναζητούνται 26 παθολόγοι ή γενικοί ιατροί και 5 παιδίατροι για κάλυψη αναγκών στο Δήμο Πατρέων. Παρακαλούμε όπως απαντηθεί πώς έχει σχεδιαστεί ο υγειονομικός χάρτης της ΠΦΥ στην περιοχή μας αφού οι ιατροί του ΕΣΥ που εργάζονται σε Κέντρα Υγείας και Περιφερειακά Ιατρεία καλύπτουν πάγιες τακτικές και εφημεριακές ανάγκες των Κέντρων Υγείας και των Νοσοκομείων.

Λόγω του θεσμικού μας ρόλου οφείλουμε να τονίσουμε ότι τυχόν λανθασμένα στοιχεία και παραλείψεις όσον αφορά στον αριθμό των γιατρών που υπηρετούν σε κρατικές δομές ή ασάφεια που αφορά στα καθήκοντά τους, λαμβανομένου υπ΄ όψιν ότι τα καθήκοντα του Οικογενειακού Γιατρού είναι πλέον συγκεκριμένα και προκύπτουν από το νομοσχέδιο, εισάγουν δυνητικούς κινδύνους για την υγειονομική κάλυψη του συνόλου του πληθυσμού σε θέματα δημόσιας υγείας.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                               Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

Άννα Μαστοράκου                   Γεώργιος Πατριαρχέας

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: Υποδιοικητής κ. Κωστακιώτη Δημήτριο

Διοίκηση 6ης ΥΠΕ για χαρτογράφηση οικογενειακών ιατρών 14-6-2018