Επιστολή ΙΣΠ προς Πρόεδρο του ΕΟΠΥΥ για τις διαγνωστικές δαπάνες

Προς Πρόεδρο του ΕΟΠΥΥ

κ. Σωτήρη Μπερσίμη

Αρ. Πρωτ.: 2590/1-3-2016

 

Αξιότιμε κ. Πρόεδρε,

Στη δημοσιευμένη έκθεση απολογισμού του απερχόμενου Πρόεδρου του ΕΟΠΥΥ, στις 05/11/2015, αναφέρθηκε ότι από «την εφαρμογή κατά το 2015 των κατευθυντήριων οδηγιών, των επιτρεπόμενων ορίων παραπομπής, των κοφτών ανά ιατρική ειδικότητα, του αποκλεισμού των εργαστηριακών ειδικοτήτων από την παραπομπή εξετάσεων, είχε ως αποτέλεσμα τον περιορισμό της συνταγογράφησης και εξασφάλισε με βάση τα στοιχεία του α΄ εξαμήνου μία μείωση της τάξης του 14.53% (45.500.000€). Εκτιμήθηκε ότι για το σύνολο του έτους 2015, η δαπάνη θα ανέλθει σε 508.000.000€ έναντι 602.000.000€ το 2014».

Όπως ήδη γνωρίζετε, η πολιτική ηγεσία του ΥΥΚΑ μετά από μία «ανεξήγητη επιμονή των θεσμών αποκλειστικά και μόνο στη μείωση των τιμών». αποφάσισε την «επιλεκτική» υποκοστολόγηση μεσοσταθμικά κατά 50% στις εργαστηριακές εξετάσεις, που αποτελούν τη μέση ύλη των διαγνωστικών υπηρεσιών στην εξέταση βιολογικών υλικών.

Στο Δελτίο τύπου του ΥΥΚΑ (21/12/2015), αναφέρεται ότι «απόρροια της Υπουργικής Απόφασης υποκοστολόγησης θα είναι μια σημαντική επιβάρυνση στο χώρο των διαγνωστικών εργαστηρίων- κυρίως στα μεσαία και τα μικρά- τα οποία έχουν ήδη επιβαρυνθεί τα προηγούμενα χρόνια από τους μηχανισμούς του rebate και του clawback».

Από την έναρξη της ίδρυσης του ΕΟΠΥΥ (πίνακας), κάθε φορά που δρομολογείται υποκοστολόγηση των εργαστηριακών εξετάσεων, αναπτύσσονται ανεξέλεγκτοι μηχανισμοί προκλητής ζήτησης με ενεργοποίηση ποσών clawback που επιφορτίζονται στους τίμιους εργαστηριακούς ιατρούς που τηρούν τους επιστημονικούς κανόνες και εξυπηρετούν με αξιοπιστία και συνέπεια τους ασφαλισμένους, σε όλη την Επικράτεια.

pinakas eopyy 1-3-2016

Λόγω της έκδηλης αγωνίας των εργαστηριακών ιατρών της περιοχής ευθύνης μας για την αδυναμία εξυπηρέτησης ασφαλισμένων σε συνθήκες χρηματοδότησης κάτω του κόστους ασφαλούς διενέργειας των εργαστηριακών εξετάσεων, παρακαλούμε να μας γνωστοποιήσετε τα ακόλουθα στοιχεία:

  1. Ποια είναι η συνολική υποβληθείσα δαπάνη για τις διαγνωστικές υπηρεσίες (ΚΑΕ 0671.01.Β1) κατά το έτος 2015 ;
  2. Ποιο είναι το ύψος της υποβληθείσας δαπάνης κατά τον Ιανουάριο του 2016 και ποιος είναι ο βαθμός εξοικονόμησης σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2015;
  3. Ποιο είναι το αποτέλεσμα της αξιολόγησης των εφαρμοζόμενων μέτρων όσον αφορά τον εξορθολογισμό των διαγνωστικών δαπανών ;

Αναμένοντας την άμεση απάντησή σας στα άνω ερωτήματα,

 

Μετά τιμής,

Η  Πρόεδρος                             Ο    Γραμματέας

 

Άννα   Μαστοράκου              Γεώργιος   Πατριαρχέας

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 

  • Υπουργός Υγείας
  • Αναπληρωτής Υπουργό Υγείας
  • Αντιπρόεδρος ΕΟΠΥΥ
  • Πρόεδρος ΠΙΣ

Επιστολή προς Πρόεδρο του ΕΟΠΥΥ για τις διαγνωστικές δαπάνες