Ενημέρωση για την πορεία απόδοσης ληξιπρόθεσμων οφειλών 26/6/2013

Αρ. Πρωτ.: 5421

Πάτρα: 26/6/2013

Προς

τα μέλη του Ιατρικού Συλλόγου Πατρών

 

Αγαπητοί συνάδελφοι,

 

Μετά την υπογραφή της Πράξης Νομοθετικού περιεχομένου στις 19/06/2013 και αφού δημοσιευθεί στο Φύλλο Εφημερίδας Κυβερνήσεως, το πρόβλημα της νομικής αναγνώρισης της έννοιας του πρόχειρου λογιστικού ελέγχου φαίνεται να βαίνει προς λύση.

Οι ληξιπρόθεσμες οφειλές του πρώην ΟΠΑΔ έχουν ενταλματοποιηθεί και βρίσκονται προς υπογραφή στον Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου.                   

Παράλληλα, προχωρούν οι οριστικοποιήσεις των τρεχουσών οφειλών του ΕΟΠΥΥ.

Καλώς εχόντων των πραγμάτων, θα προχωρήσει σύντομα η διαδικασία εκταμίευσης και πληρωμής των οφειλομένων χρημάτων.   

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Η Πρόεδρος                                                              Ο Γραμματέας

Άννα  Μαστοράκου                                                Γεώργιος  Σκρουμπής

Δείτε το έγγραφο