Επιμόρφωση μελών Ιατρικού Συλλόγου Πατρών για άσκηση καθηκόντων Τεχνικού Ασφάλειας
Αρ. Πρωτ.: 9131/7-11-2013
Προς
τα μέλη του Ιατρικού Συλλόγου Πατρών

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Εν όψει της υποχρέωσης ανανέωσης του πίνακα ωρών εργασίας των απασχολούμενων εργαζομένων από τους ελευθεροεπαγγελματίες γιατρούς μέχρι τις 15/11/2013, για όσους δεν το έχουν ακόμη κάνει, πρέπει να κάνουν άμεσα αίτηση επιμόρφωσης και εκπαίδευσης τεχνικού ασφαλείας που αφορά τον εργοδότη ή έναν εργαζόμενο της επιχείρησης.

Συνημμένα σας αποστέλλεται ενημερωτικό έντυπο με τις ενέργειες που θα πρέπει άμεσα να διεκπεραιώσετε προκειμένου να καταθέσετε αίτηση συμμετοχής για επιμόρφωση και άσκηση καθηκόντων τεχνικού ασφαλείας αλλά και κάλυψης της λογιστικής απαίτησης για την ανανέωση των πινάκων απασχολούμενου προσωπικού μέχρι την καταληκτική ημερομηνία στις 15-11-2013.

Σας κοινοποιείται αντίστοιχη προσφορά προς τα μέλη του ΙΣΠ, μετά από ανοιχτή επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν με την αίτησή τους στον φορέα εκπαίδευσης να παραλάβουν έναν αριθμό πρωτοκόλλου που θα κατατεθεί στην αντίστοιχη υπηρεσία ώστε να εξυπηρετηθούν στην έκδοση νέου πίνακα ωρών, εωσότου ολοκληρωθούν τα σεμινάρια εκπαίδευσης.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Η ΠΡΟΕΔΡΟΑΣ                             Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΝΝΑ ΜΑΣΤΟΡΑΚΟΥ                ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΚΡΟΥΜΠΗΣ

Εγκύκλιος Υπ Εργασίας για τεχνικό ασφαλείας – αναγγελία ΣΕΠΕ.pdf
aitisi_ergodoti_texnikos_asfaleias_g_katig.pdf
Enimerosi_Texnikos_asfaleias_2013_Ereisma_Kek.pdf