Επιβεβλημένη η άμεση εξεύρεση λύσης για την αποφυγή δυνητικής χρεοκοπίας του ΕΟΠΥΥ και του κύματος μαζικής αποχώρησης των ιατρών από τη ζημιογόνο σύμβαση

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αρ. Πρωτ.: 4043/24-4-2015

Προς Υπουργό Υγείας

κ. Παναγιώτη Κουρουμπλή

 

κ. Υπουργέ,

Είμαστε αποδέκτες πλήθος δημοσιευμάτων σχετικά με την πρωτόγνωρη κατάσταση οικονομικής ασφυξίας στην οποία έχει περιέλθει ο ΕΟΠΥΥ, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τις υπηρεσίες υγείας, τις οποίες υποχρεούται να προσφέρει στους 10 εκατομμύρια ασφαλισμένους, αλλά και την αποπληρωμή των χιλιάδων συμβεβλημένων παρόχων του (ιατροί, φαρμακοποιοί, διαγνωστικά κέντρα, ιδιωτικές κλινικές), στους οποίους οφείλει πάνω από 1,1 δισ. ευρώ από την αρχή του έτους και πάνω από 400 εκατ. σε ληξιπρόθεσμες οφειλές από το 2010-2011.  Παράλληλα έχουν επιβληθείκουρέματα (rebate, clawback) στις δεδουλευμένες αμοιβές των συμβεβλημένων ιατρών που ξεπερνούν το 1 δις, δημιουργώντας ανεπανόρθωτη οικονομική ζημία σε αυτούς.

Η σιωπή της διοίκησης του Οργανισμού στις επίμονες ερωτήσεις των θεσμικών και συνδικαλιστικών φορέων επιβεβαιώνουν ότι επέρχεται το χείριστο δυνατό σενάριο.

Είναι γνωστό ότι ο ασφαλιστικός φορέας βρίσκεται αντιμέτωπος με κατάσταση δυνητικής χρεοκοπίας, καθώς δεν έχει πάρει την κρατική χρηματοδότηση των 87 εκατ.  για τους μήνες Φεβρουάριο και Μάρτιο. Υπενθυμίζεται ότι το 2015 η κρατική επιχορήγηση είναι 526 εκατ. ευρώ, μειωμένη κατά 107 εκατ. σε σχέση με το 2014.

Παράλληλα ο ΕΟΠΥΥ πήρε μόλις 250 εκατ. ευρώ από τα  650 εκατ. ευρώ για το πρώτο δίμηνο του έτους από τα ασφαλιστικά ταμεία (εισφορές των ασφαλισμένων για περίθαλψη), καθώς έχει κλείσει η στρόφιγγα της χρηματοδότησης και από τους φορείς της κοινωνικής ασφάλισης.  

Τέλος η υποχρέωση απόδοσης των διαθέσιμων κεφαλαίων του Οργανισμού στην Τράπεζα Ελλάδος, δια της πράξεως νομοθετικού περιεχομένου, προκαλεί αξεπέραστη εμπλοκή στην εξόφληση, αλλά και πολλά ερωτήματα σχετικά με την εξέλιξη αυτή.

Σημειώνεται ότι απειλείται περισσότερο η βιωσιμότητα των συνεργαζόμενων ατομικών ιατρείων και λιγότερο των μεγάλων επιχειρηματικών μονάδων.

Η κατάσταση αυτή έχει οδηγήσει τους προμηθευτές υγειονομικού υλικού του ιδιωτικού τομέα σε απαιτήσεις προεξόφλησης των τιμολογίων αγοράς αναλωσίμων και συντήρησης ιατρικού εξοπλισμού, σε καταιγίδα εξώδικων διαμαρτυριών,  εντολών πληρωμών και κατασχέσεων κατά των συνεργαζόμενων ιατρών, με δημιουργία έκρυθμης και εκρηκτικής κατάστασης στην υγειονομική αγορά.  

κ. Υπουργέ,

Είναι γνωστό ότι η μεταρρύθμιση στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας δημιούργησε το ΠΕΔΥ, το οποίο αντιμετωπίζει ακόμη σοβαρότατες οικονομικές, λειτουργικές και διοικητικές αδυναμίες. Δεδομένου ότι η πλειοψηφία των πολιτών δεν μπορεί προς το παρόν να εξυπηρετηθεί επαρκώς στις δημόσιες δομές, είναι επιβεβλημένη η κατεπείγουσα λήψη μέτρων για τη στήριξη και ενίσχυση της ρευστότητας του ΕΟΠΥΥ, ώστε να αποφευχθεί η πλήρης απο-ασφάλιση του πληθυσμού και η επέκταση της ανθρωπιστικής κρίσης.

Εάν δεν δοθεί άμεση λύση στο θέμα, θεωρείται απολύτως βέβαιη η οικονομική κατάρρευση των ιδιωτικών ιατρείων και μονάδων υγείας που συμμετέχουν στο δημόσιο υγειονομικό δίκτυο της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας της χώρας, μεκύμα μαζικής αποχώρησης των ιατρών από τη ζημιογόνο σύμβαση με τον ΕΟΠΥΥ.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

          Η Πρόεδρος               Ο Αντιπρόεδρος               Ο Γραμματέας 

          Άννα Μαστοράκου     Γεώργιος Σκρουμπής     Γεώργιος Πατριαρχέας

Το δελτίο τύπου σε pdf